Julius Lindströms stiftelse

Julius Lindströms stiftelse grundades 1874 av Julius Lindström för att bereda fria bostäder åt ”Pauvres honteux”, dvs fattiga från tidigare rika familjer. Ettt antal hus som stod färdiga år 1876 i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata i kvarteret Husaren i Haga byggdes för ändamålet:

Grossh. Julius Lindström, som ärvt sin faders vittomfattande intresse för sociala angelägenheter, var en av de första i samhället som behjärtade dessa fattiges ställning. Han beslöt uppföra några hus åt dem till fria bostäder och anskaffade därför en del tomter vid Sprängkullen.

Detta område, som tillhörde den forna Landalaängen, var föga bebyggt. Sprängkullen hade endast några få hus, men ovanför på platsen för det forna landeriet Anneberg hade en och annan villa sett dagen. Mitt emot låg den Bolanderska egendomen med sin manbyggnad på höjden, sin kuperade terräng och sina lummiga trän.

Den är försvunnen nu. De väldiga hyreskasernerna i hörnet av Vasa- och Haga Kyrkogatorna ha utplånat den.

De Lindströmska husen uppfördes till ett antal av fem: tre tvåvånings och två envånings, vilka tillsammans rymma 44 lägenheter. Gårdsplanerna till husen tilltogos tillräckligt vida för att släppa in luft och ljus, och med tiden växte där upp de yppigaste trädgrupper, som vårdas och ansas på bästa sätt.

Husen ritades av Victor von Gegerfelt.

Julius Lindströms stiftelse i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata.

Julius Lindströms stiftelse i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata år 1902.

Haga Kyrkogata med Julius Lindströms stiftelses hus och Praktiska Hushållsskolan.

Haga Kyrkogata med Julius Lindströms stiftelses hus och Praktiska Hushållsskolan. 1890.

1940 uppförde stiftelsen ett nytt hus i Kungsladugård. Huset ritades av Göteborgs drätselkammare.

Julius Lindströms stiftelse

Julius Lindströms stiftelses hus i KUngsaldugård till höger.

1951 revs Lindströmska stiftelsens hus i kvarteret Husaren och ersattes av byggnader för Handelshögskolan i Göteborg.

Ändamålet för stiftelsen är idag följande:

Lämna bidrag till bostadskostnader utöver vad kommunen har att erlägga med allmänna medel till ekonomiskt behövande personer bosatta inom förutvarande Göteborgs stad.Destinatärskretsen skall under en övergångsperiod i första hand utgöras av de hyresgäster, som vid tiden för försäljningen bor i stiftelsens fastighet på villkor som angivits i de ursprungliga bestämmelserna för donationen.Avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

Stiftelsen förmögenhet var 7,6 miljoner kronor år 2016 och den förvaltas av Göteborgs stad.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.