Exercishuset i Kviberg

Exercishuset på övre kaserngårdens västra sida stod färdigt 1895 och fick beteckningen byggnad 6. Byggnaden har sedan dess främst använts som träningslokal. Exercishuset användes även under en kortare tid efter inflyttningen som kyrkolokal och under andra världskriget som tillfällig förläggning. Omkring 1960 inrättades här tillfällig Läs mer …

Exercisheden

Exercisheden som i dagligt tal kallas Heden, är en öppen yta inom stadsdelen Heden i centrala Göteborg som avgränsas av Södra Vägen, Parkgatan, Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan. Heden är ungefär 40 000 m² stor. Heden har ingått i stadens donationsjord sedan 1621 men från tidigt 1700-tal började Göteborgs garnison att använda platsen som övningsområde. Läs mer …

Exercishuset

Exercishuset som är byggt i norra kanten av Exercisheden i stadsdelen Heden donerades till staden av grosshandlaren och kommunalmannen Julius Lindström. Huset uppfördes 1867 av P.J. Rapp efter ritning av arkitekten F.J. Heilborn. Från början användes det av skarpskytterörelsen för deras övningar, men har sedan företrädesvis begagnats Läs mer …