Skostallet Kvibergs kaserner

Skostallet på Kvibergs kaserner byggdes på övre kaserngården direkt öster om ridhuset och stod färdigt 1895. I byggnaden fanns expedition för hovlagarunderofficerens kontor, skostall och en smedja med fyra ässjor. Då sjukstallet byggdes 1931 flyttades hovslageriverksamheten dit. Skostallet har sedan dess använts som verkstadsbyggnad och Läs mer …

Ridhuset (Pjäshuset)

Ridhuset på Kvibergs kaserner uppfördes 1895 på övre kaserngårdens norra del. I ridhuset fanns två ridbanor skilda åt av en centralt placerad läktare. I anslutning till entréerna fanns omklädningsrum för officerare och ett särskilt rum för veterinärens medicinförråd. 1951, i samband med att artilleriet slutade Läs mer …

Matinrättningen Kviberg

Matinrättningen på övre kaserngårdens östra sida i Kvibergs kaserner stod färdig 1895. Den utformades med en centralt placerad matsal i en våning och två flankerande tvärställda byggnadsvolymer i två våningar. I den norra delens bottenvåning fanns rum för kokerska, skafferi, manskapskök, rum för disk och Läs mer …

Exercishuset i Kviberg

Exercishuset på övre kaserngårdens västra sida stod färdigt 1895 och fick beteckningen byggnad 6. Byggnaden har sedan dess främst använts som träningslokal. Exercishuset användes även under en kortare tid efter inflyttningen som kyrkolokal och under andra världskriget som tillfällig förläggning. Omkring 1960 inrättades här tillfällig Läs mer …

Vinterstallarna i Kviberg

De båda stallbyggnaderna vid övre kaserngårdens norra sida (Kvibergs kaserner) stod färdiga 1895 och fick beteckningarna byggnad 4 och 5. Varje stall var inrett med 80 spiltor och fyra boxar. Stallbyggnaderna byggdes om till förläggningskaserner 1903 då de tre nya stallarna uppfördes på bakre kaserngården. Läs mer …

Kvibergs kanslihus och flyglarna

Kanslihuset på Kvibergs kaserner stod färdigt 1895 och placerades centralt mellan de båda logementsflyglarna. På var sida om kanslihuset byggdes länkbyggnader till logementsflyglarna i två våningar med stora valv i markplan in till nedre kaserngården. Framför dessa byggdes murade entrévalv med smidesgrindar som avgränsade kasernområdet. Läs mer …

Tygförrådet Kviberg

1931 byggdes tygförrådet i Kviberg. Det ersatte då bland annat Kronhuset & Kronhusbodarna i Västra Nordstan som förråd och verkstad för Göta artilleriregemente. Husets arkitektur blev något ålderdomlig till karaktären och påminner till vissa delar om Kronhuset som uppfördes som tyghus (lagerhus för militär utrustning) Läs mer …

Kvibergs stallar

I början av 1900-talet genomfördes värnpliktsreformer som krävde en stor utbyggnad av kaserner och stallar runt om i Sverige. Detta ledde till att tre stallbyggnader uppfördes i Kviberg 1903–1905. De byggdes efter typritningar upprättade av arkitekt Erik Josephsson och utformades efter ett klassiskt och symmetriskt Läs mer …

Kvibergs sjukstallar

1931 uppfördes huset som numera går under namnet Kviberg – Museet. Det byggdes ursprungligen som ett sjukstall och ersatte skostallet och veterinärens medicinförråd som fanns på Övre Kaserngården. I sjukstallet fanns en modern operationssal och vårdavdelning med tio spiltplatser, två boxar, laboratorium och skosmedja. Byggnaden Läs mer …

Officersmässen Kviberg

Mässbyggnaden uppfördes 1912 öster om den östra flygeln på kasernområdet i Kviberg. I huset fanns ursprungligen tre våningar med kök, matsal, serveringsrum, cafélokal, samlingsrum och balkongrum. Här fanns också fyra rum för föreståndaren och betjäningen. I slutet av 1930-talet byggdes huset ut och 1970 genomfördes Läs mer …