Ridhuset (Pjäshuset)

Ridhuset på Kvibergs kaserner uppfördes 1895 på övre kaserngårdens norra del. I ridhuset fanns två ridbanor skilda åt av en centralt placerad läktare. I anslutning till entréerna fanns omklädningsrum för officerare och ett särskilt rum för veterinärens medicinförråd. 1951, i samband med att artilleriet slutade Läs mer …