Kvibergs kanslihus och flyglarna

Kanslihuset på Kvibergs kaserner stod färdigt 1895 och placerades centralt mellan de båda logementsflyglarna. På var sida om kanslihuset byggdes länkbyggnader till logementsflyglarna i två våningar med stora valv i markplan in till nedre kaserngården. Framför dessa byggdes murade entrévalv med smidesgrindar som avgränsade kasernområdet. Läs mer …