Kvibergs stallar

I början av 1900-talet genomfördes värnpliktsreformer som krävde en stor utbyggnad av kaserner och stallar runt om i Sverige. Detta ledde till att tre stallbyggnader uppfördes i Kviberg 1903–1905. De byggdes efter typritningar upprättade av arkitekt Erik Josephsson och utformades efter ett klassiskt och symmetriskt Läs mer …