Kvibergs kaserner

1890 köpte staten 5/6 delar av Kvibergs landeri från staden och de ersatte även arrendatorn J.J. Ekman för egendomen. Erik Josephsson, arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement, ritade därefter Kvibergs kasernetablissement, sedermera kallat Kvibergs kaserner. Anläggningen uppfördes 1892-1895 med F.O. Peterson & Söner som byggmästare. Byggnaderna utformades i tidstypisk Läs mer …