Kvibergs kaserner

1890 köpte staten 5/6 delar av Kvibergs landeri från staden och de ersatte även arrendatorn J.J. Ekman för egendomen. Erik Josephsson, arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement, ritade därefter Kvibergs kasernetablissement, sedermera kallat Kvibergs kaserner.

Kvibergs kaserner, 1930- eller 1940-talet. Public domain

Anläggningen uppfördes 1892-1895 med F.O. Peterson & Söner som byggmästare. Byggnaderna utformades i tidstypisk stil som var inspirerad av gotiken och medeltida borgararkitektur. Samtliga byggnader har fasader av rött tegel och svart plåt på taken. Husen är i huvudsak symmetriskt placerade och omfattade ursprungligen bland annat kanslibyggnad, kaserner, exercishus, matsal, vinterstall, sommarstall och ridhus. Byggnaderna grupperades kring en nedre och en övre kaserngård samt en bakre kaserngård mot norr.

Den 1 oktober 1895 invigdes Kvibergs Kaserner och Göta artilleriregemente flyttade dit. Sedan 1798 hade Kungliga Göta artilleriregemente funnits vid Kaserntorget på Kungshöjd i centrala Göteborg.

I samband med flytten till Kviberg omorganiserades regementet till att bli ett utbildningsregemente för fältartilleriet. Efter hand utvidgades anläggningen. Åren 1903–1905 tillkom nya stallbyggnader i norr. En officersmäss uppfördes 1912 och ett sjukhus 1921. Sjukstallet byggdes 1931 och samma år flyttade regementet sina förrådslokaler i Kronhuskvarteret till det nybyggda ”tyghuset” på Kviberg. Regementet fanns kvar på Kviberg till den 31 mars 1962 då det upplöstes och avvecklades.

Den 1 april 1962 övertogs kasernområdet av Göta luftvärnsregemente (Lv 6), då det omlokaliserades från Högsbo till Kviberg. När Lv 6 den 30 juni 1994 flyttade till Halmstad var en hundraårig militär epok på Kviberg över.

När Lv 6 flyttades 1994 efter försvarsbeslutet som togs år 1992 köpte Göteborgs kommun området av Fortifikationsverket. På platsen finns idag kommunal förvaltning, bostäder, småföretag, föreningslokaler och annan verksamhet. Regementsmuseet Kvibergs museum fanns tidigare också inom området men det är numera nedlagt.

Kvibergs kaserner 2006. Fotografen är okänd.

På området finns flera kulturmärkta byggnader:

  1. Huvudbyggnaden (Kanslibyggnaden)
  2. Huvudkasernen, västra flygeln
  3. Huvudkasernen, östra flygeln
  4. Vinterstall
  5. Vinterstall
  6. Exercishuset
  7. Matinrättningen
  8. Ridhuset (Pjäshuset)
  9. Skostallet
Kvibergs kaserner 2006. Fotografen är okänd.

Inslaget av idrottsverksamhet är idag stort. På de stora gräsytorna på det gamla övningsfältet, nordost om kasernområdet spelas många matcher under Gothia Cup och Partille Cup, och 1990 var O-ringens tältläger förlagt till troppängen inom samma område. Under veckosluten anordnas diversemarknaden Kvibergs marknad i de gamla stallen. I den gamla kasernbyggnaden finns numera förvaltningen Idrott & förening samt Västsvenska Idrottsförbundet med många idrottsföreningar. I kanslihusdelen finns i dag ett specialgymnasium.

Inom kasernområdets västra del ligger också ett av SGS studentbostadsområden som uppfördes mellan 2003 och 2006. 

2 svar på ”Kvibergs kaserner”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.