Kviberg

Stadsdel i östra Göteborg i områden som tillhörde staden Nya Lödöse och senare tillhörde landerierna Kviberg och Kvibergsnäs. Kvibergs by blev en del av Nya Lödöse stad 1473 och när Göteborg grundades införlivades området med staden.

Kviberg betraktas av många som en del av Gamlestaden, framförallt den västra delen av Kviberg vilken av många kallas Bellevue efter en stor herrgårdsliknande byggnad som låg i området. Administrativt utgör det dock en egen stadsdel tillsammans med Kvibergs kaserner och områdena kring de gamla kasernerna.

1923
1923
Kviberg cirka 1960
Bellevue bostadsområde cirka 1960.
Bellevue industriområde cirka 1960

De äldsta byggnaderna i stadsdelen är Kvibergsnäs landeri med byggnader från 1700-talet och Kvibergs kaserner som byggdes 1892-1895.

Kvibergsskolan vid Artillerigatan, uppfördes år 1902 efter ritningar av arkitekt Adrian Peterson (1835-1912) och revs 1959. Kvibergs kyrkogård stod färdig 1935.

I övrigt byggdes det mesta i den västra delen av området kring Bellevue på 1940- och 1950-talen. Det som byggdes var solgårdar, också kallade barnrikehus. Bland de som ritade husen återfinns N.E. Eriksson. I söder bebyggdes ett mindre område med småindustrier där det idag också finns en känd marknad för begagnade varor och en moské

Efter att militärens verksamhet på Kviberg lades ner så började en exploatering av området för fritids- och bostadsändamål.

Lars Kaggsgatan i slutet av 1940-talet
Lars Kaggsgatan österut 1951. Björnekärrsgatan åt höger i bildens mitt..

Kvarter i Kviberg (listan innehåller bara namnet på en del av kvarteren, i huvudsak kvarter med äldre bebyggelse, dvs främst från 1940- och 1950-talen.)

 • Kvibergs kyrkogård
 • 2 kv. Karbinen (Bellevue), Ryttmästaregatan-Artillerigatan-Korpralsgatan-Stallmästaregatan
 • 3 kv. Pistolen (Bellevue), SKF:s verkstadsklubb-Stallmästaregatan-Furirsgatan-Säveån
 • 4 kv. Kulsprutan (Bellevue), Korpralsgatan-Artillerigatan-Generalsgatan-Stallmästaregatan
 • 5 kv. Revolvern (Bellevue), Furirsgatan-Stallmästargatan-Bellevue grönområde-Säveån
 • 8 kv. (Bellevue), kring Björnekärrsgatan
 • 12 kv. Kulsprutepistolen (Bellevue), Varnhemsgatan-Kvibergs kyrkogård-Bångegatan-Lars Kaggsgatan
 • 13 kv. Granatkastaren (Bellevue), Bångegatan-Kvibergs kyrkogård-Marbogatan-Lars Kaggsgatan
 • 14 kv. Granathylsan (Bellevue), Marbogatan-Kvibergs kyrkogård-Lotta Svärdsgatan-Lars Kaggsgatan
 • 15 kv. Spränggranaten (Bellevue), Lotta Svärdsgatan-Kvibergs kyrkogård-Konstapelsgatan-Lars Kaggsgatan
 • 16 kv. Landminan (Bellevue), Konstapelsgatan-Kvibergs kyrkogård-Kortedalavägen-Lars Kaggsgatan
 • 17 kv. Eldröret (Bellevue), Kortedalavägen-Fanjunkaregatan-Lars Kaggsgatan
 • 18 kv. Patrongördeln (Bellevue) kring Styckjunkaregatan
 • 21 kv. Kulan (Brunkeberget) (Bellevue)
 • 22 kv. Fältkanonen, Kortedalavägen-Beväringsgatan-Regementsvägen (Kvibergshusen)
 • 23 kv. Lavettbenet IBellevue, ösyter och norr om kvarteret Patrongördeln
 • 26 kv. Plutonen
 • 27 kv. Kompaniet‎
 • Landminan‎
 • Strålkastaren
 • Kvibergs kaserner
Kviberg cirka 2015

Läs också:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.