James Christie – Olof Wijk

Olof Wijk d.ä. (1786-1856) grundade sin firma år 1807 genom efter att övertagit James (i vissa källor John) Christies verksamhet år 1805, ett år innan denne dog. Detta var precis i inledningen till den gyllene perioden för Göteborgs handel. Denna framgångsrika tid för Göteborgs handel och för staden handelshus berodde på kontinentalblockaden. James Christie hade startart sin verksamhet i Masthugget i Göteborg år 1796. Han drev också verksamhet ihop med Robert Marshall i firma Christie & Marshall som bl.a. var  ägare av sillsalterier.

Olof Wijk kom att bli en av dem som gjorde sig en förmögenhet under denna tid och som dessutom inte gick i konkurs när perioden var över. Han hade tidigare arbetat i James Christies järnexportfirma och använde sina kunskaper för att bli en viktig exportör av stångjärn till USA. Olof Wijk d.ä. var inte den ende handelsmannen i Göteborg som gjorde sina lärospån i Christies firma. Även William Gibson (1783-1857) började i Christies firma som ett resultat av att James Christie hade affärer med William Gibsons far i Skottland. När Olof Wijk övertog Christies firma slutade William Gibson som arbetat där sen 1798. 4 år senare, 1809, startade Gibson eget. William Gibson var gift med en syster till Olof Wijk d.ä. Det var även Alexander Keiller (1804-74) som senare kom att bli kompanjon till William Gibson. Gibson och Keiller drev bland annat textilindustrier och var därmed sannolikt köpare av bomull från svågern Olof Wijk.

Firman gjorde mycket stora vinster de första åren, i stor utsträckning på grund av kaperiverksamhet i vilken Olof Wijk d.ä var engagerad åren 1808-1809. På sex år tiodubblades omsättningen i Olof Wijks firma. Under de två första åren var avkastningen på det egna kapitalet 103,4 % respektive 84,2 %. Därefter upphörde kaperiverksamheten och avkastningen höll sig på omkring 30% åren 1810-14. 1808 tog han över firma Christie & Marshalls andel i Sänkverkets varv.

Olof Wijk d.ä.

Olof Wijk d.ä.

Wijk var också en viktig redare under perioden och agerade bland annat som bulvan för US-amerikanska affärsmän och redare. Genom järnexporten fick han också bra affärskontakter i USA och började därför också importera bomull, socker och tobak från det stora landet i väster. Olof Wijk blev snabbt också en av de två största bomullsimportörerna. Den andre var Alexander Barclay (1778-1833) som grundade sin firma år 1807 då han fick burskap i Göteborg. Firman ombildades 1815 till Alex. Barclay & Co.

När konjunkturerna vek efter den gyllene epoken under kontinentalsystemet minskade omsättningen i Wijks firma, men i motsats till Joseph & Olof Hall klarade sig firman från konkurs, kanske beroende på de goda vinsterna de första åren eller på grund av importverksamheten. 1812 stod Olof Wijk för 12 % av järnexporten från Göteborg.

Olof Wijk, Alexander Barclay och James Dickson (grundade sin firma 1816) var sen alla viktiga järnexportörer under 1800-talets första halva.

5 svar på ”James Christie – Olof Wijk”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.