Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Kommerserådet Olof Wijk

  1. […] Inköptes vid mitten av 1700-talet av Magnus Prytz som lät plantera skog, däribland många av de stora träd com fortfarande finns i området. Magnus Prytz vara landskamrerare i Göteborgs- och Bohus län. Stora Torp övertogs efter honom av sonen Anders Magnus Prytz som föddes 1775 och dog 1837. Denna var delägare i handelsfirman Santesson som bland annat ägde sockerbruk vid Underås och i Brunnsparken. Hans dotter Hilda Prytz var gift med Olof Wijk d.ä. […]

Kommentera