Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Olof Wijk d.ä.

Olof Wijk d.ä.Olof Wijk d.ä., född 9 oktober 1786 i Masthugget i Göteborg, död 4 februari 1856 i Göteborg, var en svensk affärsman och politiker. Han var riksdagsledamot för borgarståndet vid flera riksdagar 1834-1854 samt talman 1850-1851.

Wijks föräldrar var sjökaptenen Erik Wijk och Olivia Romare. Han gifte sig 9 oktober 1832 i det Prytzka huset vid Södra Hamngatan 27 med Hilda Virginia Prytz (1810–1890), kallad ”den blåögda” och dotter till grosshandlaren Anders Magnus Prytz (1775–1837) och Margareta Magdalena Brink (1783–1860).

Olof Wijk och Hilda Prytz hade barnen:

Olof Wijk den yngre (1833–1901). Gift med Caroline Dickson. 2 söner och en dotter.
Erik Wijk (1836–1910), grosshandlare. Gift 20 oktober 1868 med Emily Dickson (1849–1943). Två döttrar.
Carl Wijk (1839–1907), grosshandlare. Gift 9 oktober 1864 med Emma Röhss (1843–1896). Två söner och en dotter.
Ivar Wijk (1841–1911), godsägare. Gift 1:o med Hedvig Norström (1843–1869) och 2:o 3 september 1872 med Mary Dickson (1854–1911). Två söner.
Gerda Virginia Wijk (1843–1881). Gift 31 mars 1864 med generalmajor Johan Fredrik Lilliehöök af Fårdala. Två söner.
Knut Wijk (1851–1890), godsägare. Gift 1878 med Agnes Blidberg (1859–1926). En son och två döttrar.

Som ung gjorde Olof Wijk en längre sjöresa, varefter han 1798 fick han plats på engelsmannens James Christies kontor (vissa sajter på nätet anger Charles Christie, den uppgiften är felaktig) i Göteborg. Efter Christies frånfälle 1806, skötte Wijk affärerna för sterbhusets räkning året, varefter han övertog firman som inregistrerades 1807. Varulagret, som värderades till omkring 8 000 riksdaler riksgälds, fick han på kredit. Helt likviderat blev det 1811. Rörelsen som startades med ett kapital av 1 300 riksdaler. År 1808 blev han borgare i Göteborg. I samband med kontinentalperioden 1808–1810 utrustade Wijk, tillsammans med blivande svåger William Gibson och flera, kuttern Snapp-opp som ett kaperifartyg med åtta kanoner och fyra nickhakar samt 36 mans besättning. Som ett komplement köpte Wijk 1813 salteriet Kristineberg, vilket 1818 omvandlades till en segelduksfabrik och snart (1822) blev störst i Göteborg i sin bransch med en årsproduktion av över 50 000 alnar segel.

Under de följande åren företog han omfattande resor till flera av Europas länder, till England och Skottland 1810, till Ryssland 1811, till England, Irland, Holland, Belgien, Tyskland och Danmark 1817—1818 och vann med ökade rikedomar ökat förtroende och anseende samt mottog kommerserådstiteln 1820. Men det var hans omfattande resa i USA 1829 som gav mest utdelning i form av nya kontrakt på järnleveranser.

Självständig, kunskapsrik och utrustad med stor praktisk duglighet, anlitades han både av regering och medborgare i flera viktiga värv. Sålunda var han 1818-1835 ordförande för Göteborgs stads äldste, 1824 ledamot i styrelsen för segelfartens förbättrande mellan Vänern och Västerhavet, 1835 ledamot i kommittén för granskning av Göta kanals segelfartstaxa, sedermera även i kommittén för uppgörande av förslag för Trollhätte slussverks ombyggande, samt i hospitalsdirektionen i Göteborg. 1838 blev han ordförande i styrelsen för arbetena i Göta älv ochGöteborgs hamn, ”Kongl. Direktionen öfver Götheborgs Hamn- och Elfarbeten”, (framför allt muddringsarbeten) och 1850 ordförande i Göta kanals bolag och direktion. Ett av hans fartyg var det första som år 1822, då kanalen öppnades, från Göta älvs mynning seglade upp tillVänern och vidare in på Vättern.

Wijk var ordförande i Älvstyrelsen och Sjöassuransföreningen fram till sin död, i Nykterhetsföreningen, i Sjömanshusets ochNavigationsskolans direktioner, ledamot i kommittén för ordnande av stadens gator och gatubelysning, ledamot i Karantänkommissionen samt i direktionerna för Hospitalet och Chalmerska slöjdskolan. År 1830 blev han riddare av Nordstjärneorden.

Under riksdagarna 1834–1835, 1840–1841, 1850–1851 och 1853–1854 deltog Wijk som staden Göteborgs representant i borgarståndets förhandlingar och var vid 1834–1835 års riksdag vice talman, 1850 talman samt 1853 ledamot av talmanskonferensen. Till sin politiska åskådning var Wijk konservativ.

1825 blev han vald till statsrevisor, och 1831 ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Wijk bidrog till sin Göteborgs förskönande och bildade det första nykterhetssällskapet i Sverige. 1958 restes i Bältespännarparken i Göteborg en byst i granitföreställande Wijk, skapad av Artur Johansson. Det var en hyllning till Wijks initiativ att främja byggandet av Nya Allén.

År 1850 köpte Olof Wijk 751/1416 mantal kronoskattehemmanet Norra Surte och hela Norra Surte kvarnström. En fabrik började byggas här och maskiner köptes från England för ett spinneri och ett väveri. Allt avstannade dock när Olof Wijk avled avled 1856.

Det ”Wijkska huset” vid Lilla Torget 1 i Göteborg uppfördes 1853, efter ritningar av arkitekten Adolf W. Edelsvärd.

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

13 Responses to Olof Wijk d.ä.

 1. […] Wijk var son till grosshandlare Olof Wijk d.ä. och Hilda Virginia Prytz. Han gifte sig den 8 september 1870 i Örgryte med Caroline Dickson, född […]

 2. […] 1910 i Stockholm, var en svensk affärsman och politiker, son till grosshandlaren och talmannen Olof Wijk d.ä. och Hilda Prytz. Han gifte sig 20 oktober 1868 med Emily Dickson (1849-1943), dotter till […]

 3. […] Wijk föddes 1839 och dog 1907. Son till Olof Wijk d.ä. och Hilda Prytz. Gift 9 oktober 1864 med Emma Röhss (1843–1896). De hade barnen Carl Olof Wijk […]

 4. […] död den 28 mars 1911 i Stockholm, var en svensk godsägare och riksdagspolitiker. Han var son till Olof Wijk d.ä. I första äktenskapet gift med Hedvig Sofia Norström. De fick barnen Ivar Gustaf Olof Wijk […]

 5. […] Olof Wijk d.ä. (1786–1856), grosshandlare gift 1832 med Hilda Virginia Prytz (1810–1890). […]

 6. […] två kronokvarnar som drevs med vattenkraft från Surte kvarnström. Den 13 mars 1850 köpte kommerserådet Olof Wijk i Göteborg 751/1416 mtl av kronoskattehemmanet Norra Surte och erhöll lagfart därpå i mars […]

 7. […] Wijk d.y., född 21 juli 1833 i Göteborg, död 17 september 1901 som var son till grosshandlare Olof Wijk d.ä. och Hilda Virginia […]

 8. […] Magnus ”Måns” Prytz  föddes 1802 och dog 1874. Han var son till Anders Magnus Prytz (1775-1837) och Margareta Magdalen ”Greta” Brink. Systern Hilda Prytz var gift med Olof Wijk d.ä. […]

 9. […] 1798 var skepparen Erik Wijk förlagd dit för detta ändamål. Denne Erik Wijk var far till Olof Wijk d.ä., grundaren av det wijkska […]

 10. […] uppdrag inom Frimurareorden. Andra kända göteborgare som var frimurare inkluderar Pehr Dubb, Olof Wijk d.ä. Dan Broström och Johan Albrecht […]

 11. […] bildades 1806 av den då tjugoårige Olof Wijk d.ä. (1786-1856), som gjort sina lärospån på engelsmannen Christies kontor. Den inregistrerades 1807 […]

 12. […] på 1830-talet ett badhus som kom att kallas Rotundan. Initiativtagare var kommerserådet Olof Wijk och byggnaden byggdes av Alexander Keiller. Den var cirkelrund till formen med järngallrade […]

 13. […] ingick Axel Pontus von Rosen, Carl Fredric af Wingård, Samuel Arfwidson som ordförande, Olof Wijk d.ä., Anders Magnus Prytz, Anders Leffler, Johannes Daniel Blomsterwall, Eduard Ludendorff och Daniel […]

Kommentera