Wijk 2342

Adliga ätten WIJK nr 2342

Adlad 1890-10-24 enl. 37 § R.F., introd. 1891.

TAB 1

Olof Eriksson, (översiktstab. 1), född 1719-01-09. Bodde på Viken Mellangården i Björlanda socken på ön Hisingen. Död 1800-04-27 och ligger jämte sin hustru begraven å Björlanda kyrkogård. Gift med Anna Jakobsdotter, född 1737-03-03, död 1796-03-03.

Barn:

  • Erik Wijk, född 1755-07-11. Burskap som skeppare i Göteborg 1785-04-20. Död 1818-09-18 och ligger jämte sin fru begraven i egen familjegrav å Gamla varvets kyrkogård i Göteborg. Gift med Olivia Romare, född 1759-10-03 i Landskrona, död 1829-01-09 i Göteborg, dotter av Anders Romare och Maria N. N.

Barn:

  • Olof Wijk, född 1786-10-09 i Göteborg. Anställd hos handlanden James Christie 1799. Förestod efter hans död nämnda firmas affär 1805–1806. Grundade handelsfirman Olof Wijk i nämnda stad 1807. Erhöll burskap som borgare 1808-02-05. Företog en studieresa till England och Skottland 1810 och till Ryssland 1811. Ledamot bland stadens äldste 1815. Företog en ny studieresa till England, Irland, Holland, Belgien, Tyskland och Danmark 1817–1818. Ordförande bland nämnda äldste 1818–1835. Ledamot av Sahlgrenska sjukhusdirektionen 1818–1835. Ordförande bland kommitterade för Göteborgs skjutsinrättning. Erhöll kommerseråds titel 1820. Ledamot av direktionen för segelfartens förbättrande emellan Vänern och havet 1824. Statsrevisor 1825. RNO 1830-12-01. LVVS 1831. Ledamot av tullkommittén 1834. Ledamot av borgarståndet för Göteborgs stad under riksdagarna 1834–1835, 1840–1841, 1850–1851 och 1853–1854. Ståndets vice talman riksdagen 1834–1835. Ledamot av hospitalsdirektionen i Göteborg 1834. Ledamot av kommittén för granskning av Göta kanals segelfarttaxa 1835. Ledamot av kommittén för uppgörande av en finansiell plan för Trollhätte kanals ombyggnad s. å. Ledamot av sjömanshusdirektionen i nämnda stad 1836. KVO 1838-01-28. Ordförande i direktionen för arbetena i Göta älv och i Göteborgs hamn s. å. RCXIII:sO 1847-01-28. Ordförande i direktionen för Göta kanalbolag 1850-08-01–1855-09-05. KmstkVO 1851-09-04. Borgarståndets talman vid riksdagen 1850–1851. Död 1856-02-04 i Göteborg och ligger jämte sin fru begraven i egen familjegrav å Göteborgs gamla kyrkogård. Gift 1832-10-09 i Göteborg med Hilda Virginia Prytz, född 1810-08-11 i Göteborg, död 1890-06-27 i Marstrand, Örgryte förs ]], dotter av grosshandlaren Anders Magnus Prytz och Margareta Magdalena Brinck.

Barn:

  • Olof Wijk, adlad Wijk, född 1833-07-21 i Göteborg. Student i Uppsala 1850-06-04. Kameralexamen 1851-06-10. Anställd på faderns handelskontor i Göteborg s. å. Övertog handelsfirman Olof Wijk & C:o vid faderns död 1856. Borgare i Göteborg s. å. 15/2. Kassaförvaltare i Göteborgs folkskolestyrelse 1862. Stadsfullmäktig i nämnda stad s. å. Ordförande i Göteborgs sparbanks direktion och dess ränte- och kapitalfösäkringsanstalt 1863–1889. Ordförande i samma stads gatu- och vägförvaltning 1864–1867. Styrelseledamot i Skandinaviska kreditaktiebolag 1864. Deputerad för samma stad vid föreningsfesten i Kristiania s. å. Styrelseledamot i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea 1866. Statsrevisor s. å. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1890. RNO 1871-08-02. Deputerad för nämnda kammare vid deras majestäters kröning i Trondhjem 1873. Vice talman i riksdagens andra kammare 1876–1880. Ledamot av tullkommittén 1876. Deputerad för andra kammaren vid Uppsala universitets jubelfest 1877. Hedersledamot av sjömannasällskapet i Göteborg s. å. KVO1kl s. å. 6/6. LVVS 1878. Talman i riksdagens andra kammare 1880–1890. Ordförande i styrelsen över Göteborgs hamn- och älvarbeten 1881–1897. Ledamot av bankkommittén 1881. Deputerad för andra kammaren vid deras majestäters silverbröllop 1882. Hedersledamot av Göteborgs nation i Uppsala s. å. Deputerad för andra kammaren vid invigningen av Lunds universitets nya byggnad s. å. KmstkVO 1884-01-21. Deputerad för andra kammaren vid Uppsala universitets nya byggnads invigning 1887. Styrelseledamot i Bergslagernas järnvägsaktiebolag s. å. Vice ordförande i styrelsen för Göteborgs högskola 1888. Ordförande bland nämnda stads stadsfullmäktige 1888–1897. Ordförande i prisnämnden för ritningar till nytt riksdags- och riksbankshus 1888. Adlad 1890-10-24 enl. 37 § R.F. (introd. 1891 under nr 2342). Vice ordförande i styrelsen för Göteborg–Borås järnvägsaktiebolag 1891. Ordförande i styrelsen för brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea 1892. Ordförande i styrelsen för Bergslagernas järnvägsaktiebolag 1895. Ordförande i styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolag 1896. Ordförande i Göteborgs hamnstyrelse 1897–1899. Hedersledamot av Göteborgs kontoristförening. Hedersledamot av slöjdföreningen i nämnda stad 1897. HLVVS s. å. Filosofie hedersdoktor 1900-05-31. Död 1901-09-16 i Göteborg, jordfäst s. å. 20/9 i därvarande domkyrka och begraven i egen familjegrav i Göteborgs nya östra begravningsplats. Gift 1870-09-08 Överås med Caroline Dickson, född 1846-10-17 i London, död 1918-02-28 i Stockholm, jordfäst s. å. 6/3 i domkyrkan i Göteborg och begraven hos mannen, dotter av grosshandlaren James Dickson och Eleonore Willerding.

Barn:

  • Olof, född 1874-12-28 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Mogenhetsexamen i Göteborg 1893-05-00. Student i Uppsala s. å. Död 1896-03-24 i Uppsala och begraven i föräldrarnas familjegrav.
  • Hjalmar, adelsman vid faderns död 1901. Född 1877-03-10 i Stockholm Hjalmar förs., i Stockholm. Mogenhetsexamen i Göteborg 1894-06-01. Student i Uppsala s. å. 13/9. Grosshandlare i Göteborg. Ordförande och kassaförvaltare i styrelsen för Röhsska konstslöjdsmuseet därst. 1905. Ledamot av riksdagens andra kammare 1906–1914 och av första kammaren 1919–1921. Kassaförvaltare hos svenska vitterhetssamfundet 1907. Ledamot av styrelsen för Göteborgs högskola 1912. Kassaförvaltare hos Göteborgs museum 1923. LVVS 1925.
  • Eleonore (Ella), född 1880-07-24 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Gift 1:o 1901-06-03 i Göteborg med överceremonimästaren greve Eugen Erik Adalbert August von Rosen, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, i hans 1:a gifte , född 1870. Gift 2:o i Engelbrekt förs. Stockholm 1927-06-26 med överläkaren vid sjukhuset S:t Göran docenten vid karolinska institutet, RNO, m. m., med. doktorn Johan Henning Waldenström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1905-02-12 med Elsa Maria Laurin, från vilken han 1927-05-20 blev skild, född 1870-01-21, död 1939, dotter av k. boktryckaren Gustaf Leonard Laurin och Agnes Maria Rohtlieb), född 1877-08-14 i Uppsala. Professor emeritus.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Ett svar på ”Wijk 2342”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.