Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Olof Wijk d.y.

Olof Wijk d.y.Olof Wijk d.y., född 21 juli 1833 i Göteborg, död 17 september 1901, affärsman, donator (Olof och Caroline Wijks fond) och politiker (moderat-liberal); riksdagsledamot (andra kammaren) 1867–1890, talman 1880–1890. Den 24 oktober 1890 blev han den näst siste som adlades i Sverige och introducerades på Riddarhuset 1891 med nr. 2342. Hans släkt härstammar från Wiken Mellangården, Björlanda socken på Hisingen. Hans adliga gren av släkten utslocknade med sonen Hjalmar Wijk år 1965.

Olof Wijk var son till grosshandlare Olof Wijk d.ä. och Hilda Virginia Prytz. Han gifte sig den 8 september 1870 i Örgryte med Caroline Dickson, född 17 oktober 1846 i London, död 28 februari 1918 i Stockholm, dotter till grosshandlare James J:son Dickson och Eleonore Willerding. De hade tre barn: Olof (28 december 1874—24 mars 1896), grosshandlaren och riksdagsmannen Hjalmar Wijk (1877-1965) samt Eleonora ”Ella” (1880-1970), gift 1:o med legationsrådet greve Eugén von Rosen på Örbyhus och 2:o 1927 med professor Johan Henning Waldenström.

Wijk tog studentexamen i Uppsala 1850 och kameralexamen där 1851. Han var anställd i firma Olof Wijk & Co. i Göteborg 1851-56, blev delägare efter sin fars död 1856 och fick burskap som grosshandlande i Göteborg 1856. Wijk var ledamot av styrelsen för Skandinaviska Kredit AB 1864-1901, varav som ordförande 1896-1901, av Livförsäkrings AB Svea, av Bergslagernas Järnvägars AB 1887-1901, varav som vice ordförande 1889-95 och ordförande 1896-1901, av Göteborgs Mek. Verkstads AB, av Göteborgs sparbank, av Göteborg-Borås Järnvägs AB och av Göteborg-Hallands Järnvägs AB. Han var vidare ledamot av riksdagens andra kammare 1867-90, varav som vice talman 1875 vid hans tionde riksdag och till 1880 samt talman 1880-89, ledamot av konstitutionsutskottet 1870-71 och av bevillningsutskottet 1873-80, ledamot av tullkommittén 1876-82, statsrevisor 1865 samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1863-97, varav som ordförande 1888-97.

Olof Wijk d.y. utvecklade den Wijkska handelsfirman Olof Wijk & Co. till ett företag med omfattande industriella intressen. Företagets anläggningstillgångar i form av fastigheter samt aktier och obligationer utgjorde år 1860 cirka 100 000 kronor av en balansomslutning på 1 miljon kronor och år 1874 cirka 1 miljon kronor av en omslutning på 3,9 miljoner.

Vid bouppteckningen efter hans död 1901 uppgick behållningen till över 7 miljoner kronor, i huvudsak placerade i aktier och obligationer, såsom aktier i Långrörs AB, Gideå & Husums AB, Bofors, Trafik AB Grängesberg-Oxelösund, Skandinaviska Kredit AB, Göteborgs Mekaniska Verkstad, Bergslagernas Järnväg, Göteborg-Borås och Borås-Alvesta Järnvägar, Brand- och Livförsäkrings AB Svea med flera. Den stora förmögenheten var framför allt skapad av den norrländska sågverkshanteringen och trävaruexporten.

Olof Wijk var ledamot av och kassaförvaltare för allmänna folkskolestyrelsen 1863-71, ledamot av gatu- och vägförvaltningen 1864-66, av direktionen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1864, av fullmäktige för handelsföreningen i Göteborg 1872-83, av handels- och sjöfartsnämnden 1873-83, av styrelsen för Göteborgs undervisningsfond 1886-93, av styrelsen för Göteborgs högskola 1887-1901, av hamnstyrelsen 1898-99. Han var ledamot av kommittén för gatornas underhåll och belysning 1860-65, av beredningen för undersökning av grundläggningen av tull- och packhuset 1863, av beredningen för dränering av trakten mellan Kvarnberget och Lilla Berget 1864, av valkommitten 1868-69, av beredningarna för upprättandet av förslag till utdelningar ur Renströmska fonden 1870, 1878, 1885 och 1894, av beredningar för förslag om hamnens utvidgning 1874-75 och 1886-87.

Wijk var ledamot av beredningen för uppförande av nya folkskolehus 1875-76, av beredningen för förvärv åt staden av hamnegendomar i Majorna 1886-87, av budgetberedningen 1887-97, ledamot av festkommittén för konungen 1864, av festkommittén för firandet av 50-årsdagen av Norges och Sveriges förening 1864, av festkommittén för firande av konungens namnsdag 1866, av festkommittéerna vid konungens besök 1869 och 1871, av festkommittén vid kronprinsens besök 1878, av festkommittén vid kronprinsens och kronprinsessans besök 1881, av deputationen vid konungens och drottningens silverbröllop 1882, av kommittén för högtidlighållande av 250-årsdagen av Gustav II Adolfs död 1882, av festkommittén vid konungens och drottningens besök 1886, av festkommittén för högtidlighållande av 300-årsdagen av Gustav II Adolfs födelse 1894 och av deputationen vid uppvaktningen för konungen vid regeringsjubileet 1897.

Huvuddelen av texten från Wikipedia

Advertisements

8 Responses to Olof Wijk d.y.

  1. […] Göteborg, var en svensk politiker och industriman. Han var son till grosshandlaren och politikern Olof Wijk d.y. och hans hustru Caroline Wijk, född Dickson och uppvuxen på Överås. Med hans död slöts den […]

  2. […] Olof Wijk den yngre (1833–1901). Gift med Caroline Dickson. 2 söner och en dotter. Erik Wijk (1836–1910), grosshandlare. Gift 20 oktober 1868 med Emily Dickson (1849–1943). Två döttrar. Carl Wijk (1839–1907), grosshandlare. Gift 9 oktober 1864 med Emma Röhss (1843–1896). Två söner och en dotter. Ivar Wijk (1841–1911), godsägare. Gift 1:o med Hedvig Norström (1843–1869) och 2:o 3 september 1872 med Mary Dickson (1854–1911). Två söner. Gerda Virginia Wijk (1843–1881). Gift 31 mars 1864 med generalmajor Johan Fredrik Lilliehöök af Fårdala. Två söner. Knut Wijk (1851–1890), godsägare. Gift 1878 med Agnes Blidberg (1859–1926). En son och två döttrar. […]

  3. […] Olof Wijk d.y. (1833–1901), grosshandlare, gift med Caroline Wijk, född Dickson (1847–1918), donator. […]

  4. […] aktiebolag, Göteborgs Mekaniska Verkstads AB. De största ägarna i detta bolag var James Keiller, Olof Wijk d.y. och redaren J.W. Wilson. James Keiller var VD från starten. I början av 1870-talet var […]

  5. […] senare den förste styrelseordföranden i bolaget — och C.O.C.J. Nordenfalk samt grosshandlare Olof Wijk […]

  6. […] Kjellberg i spetsen. De största ägarna blev Jonas Kjellberg, C.A. Kjellberg, William Gibson, Olof Wijk d.y, och Theodor Mannheimer. Jonas Kjellberg började arbeta i Skandinaviska Kredit AB som delvis […]

  7. […] till styrelseledamöter utsågos herrar J. W. Wilson, D. O. Francke, Charles Dickson, Jac. Elliot, Olof Wijk och C. O. Kjellberg samt till suppleanter herrar Aug. Röhss, J. Ed. Levisson och E. Delbanco. […]

  8. […] och hr Ch:s. G. Lindberg, revisorer hrr Aug. Leffler och C. O. Kjellberg med Ad. Magnus och Olof Wijk till […]

Kommentera