Släkten Gavin

Familjen Gavin ägde länge en hamnegendom vid Smala vägen och bedrev bl.a. sillsalteriverksamhet. Den förste Adam Gavin flyttade till Göteborg från England år 1782 och idkade trä- och  sillhandel samt rederirörelse i Masthugget.  Han var gift med Sara Culbert.

1785 köpte Adam Gavin tillsammans med tunnbindaren Robert Smitt sillsalteriet på Känsö. Gavin slöt 1794 ett avtal med Brännö åbor där han fick arrendera Känsö på 50 år med förbehållet att åborna hade rätt till mulbete, torvtäkt och fiske. Även ett trankokeri anlades ihop med salteriet. År 1800 uppfördes också en tunnbindareverkstad för att förse salteriet med tunnor till sillen. Denna byggnad kom senare att nyttjas i den nya karantänen både som sjukhus, bagarstuga och mangelbod. Byggnaden finns ännu kvar och är därmed Känsös äldsta byggnad. Vid behov utnyttjades också Känsö som station för karantänsbevakning och under tiden oktober 1797 till februari 1798 var skepparen Erik Wijk förlagd dit för detta ändamål. Denne Erik Wijk var far till Olof Wijk d.ä., grundaren av det wijkska handelshuset.

Under 1800-talets början härjade gula febern i Spanien, vilket medförde att Sverige åter beslutade att Känsö skulle brukas som karantän. Gavin var vill dock inte detta då hans sillsalteri var mycket lönsamt. Efter långa förhandlingar kunde dock Kungl. Maj:t den 11 juli 1803 förordna en karantänsplats på Känsö.

Sonen Adam Gavin Jr startade i detta sammanhang ett nytt sillsalteri vid Sörhallen (vid nuvarande Eriksberg på Hisingen), tillsammans med William Gibson. På denna plats hade det även innan legat ett sillsalteri som dock varit nerlagt en längre tid.

Adam Gavin Jr hade minst två bröder och en syster. Margareta (Mary) Gavin (1787-1862) som var gift med John Norrie (1784-1864) ägare till Gullringsbo, var sannolikt en syster. Paret Norrie hade tre barn, Elisa Maria ”Betsy” Norrie (1823-), Johan Alexander Norrie (1818-) och Sara Margareta Norrie (1812-). De två bröderna till Adam Gavin Jr var James Gavin (1783-1828) och Thomas Gavin (1784-1853). De tre bröderna Gavin var delägare i flera kaparskepp under kontinentalblockaden då även Olof Wijk d.ä. ägde kaparfartyg. James Gavin var bland annat delägare i Couriren och hade totalt 4 skepp. Brodern Thomas Gavin hade 6 stycken och Adam Gavin ett. Både James Gavin och Thomas Gavin hörde också till de större skeppsredarna i Göteborg.

En sonhustru till den äldste Adam Gavin, Helena Gavin, fortsatte senare  handelsrörelsen och var bl. a. den som först exporterade lingon till England.

Av ättlingarna i tredje led var en, Adam Gavin, konsulattjänsteman utomlands i många år och hemkommen tjänstgjorde han, tack vare sina omfattande språkkunskaper, som tolk. Hans båda systrar, Peggy och Amelie Gavin, som bebodde Welinska huset vid Smala vägen, avled vid hög ålder.

Familjen Gavin var också under en längre tid ägare till värdshuset Vauxhall.

Källor förutom länkat:

CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Släktskapsrelationer: