CRA Fredberg om Göteborgs arbetareförening

När Arbetareföreningen började stod samhället i nyliberalismens och  skarpskytterörelsens tecken. En demokratisk tidsålder begynte. Klasskillnadsmärkena hade — som man bl. a. kunde förstå av skarpskyttarnas samkväm och pittoreska söndagståg — flyttats ut några steg.  Förbrödringskänslan vaknade. Folket kände en ny längtan efter sammanslutning, fast i andra Läs mer …

AB Strömman & Larsson

1871 grundade F.O. Strömman och O.F. Larsson en snickerifabrik nära järnvågen i Masthugget. 1873 ombildades företaget till ett aktiebolag, AB Strömman & Larsson. F.O. Strömman lämnade företaget i samband med detta och istället inträdde Arthur Seaton som delägare. Senare blev också Larsson, Seaton & Co Läs mer …