Kärralund

Från början Kärra, frälsehemman känt sedan 1400-talet. 1486 var det sannolikt väpnaren och häradshövdingen i Ale härad, Bengt Andersson, som var ägare. Senare flyttade ägaren från gården och Kärra blev en del av ett större adligt godskomplex med gårdar i flera socknar med Sten Eriksson Läs mer …

Lilla Torp

Fram till mitten av 1700-talet ägdes Stora Torp och Lilla Torp av en och samma ägare, oftast ägaren av Kärralund, däribland Sten Eriksson Leijonhufvud, Herman Wrangel, Johan Mauritz Wrangel, Gustaf Henrik Wrangel och Christer Horn. 1697 var Hieronymus Berger (adlad Gripenstedt) ägare. Fram till 1748 Läs mer …