Per Jacobsson Nordtman

Per Jacobsson Nordtman (också Petter Jacobsson Norman och Nortman) föddes 1684 på Öckerö och döptes 13 april 1684. Dog 1758-03-08, också på Öckerö. Son till Jacob Rasmusson (1646-1736) och Kerstin Andersdotter (1648-1696).

Han gifte sig den 2 december 1706 i Torslanda kyrka med prästdottern Anna Elisabet (Lisken/Lisa) Böcker. Hon var född 1688 och dotter till kyrkoherde Per Larsson Böcker och hans hustru Anna Christensdotter. Anna Christensdotter var syster till Jacob Utfall.

Per Nordtman och hans hustru fick 12 barn men bara fyra överlevde till vuxen ålder. Barnen som överlevde till vuxen ålder var Kerstin Nordtman (1714-1805?), Påvel Nordtman (1708-??), Anna Nordtman (1715-70) och Johanna Nordtman (1720-??).

Han började tidigt att segla, dvs arbeta till sjöss. Redan 1703, när han sägs vara 20 år kallas han sjöfaren, och året därefter befaren och utomlands. Han hade då seglat ut med skepparen Petter Mårtensson Smed i Marstrand någon gång efter den 7 augusti 1704. I oktober 1705 var han hemma igen. Därefter blev han lots. Han nämns som sådan första gången den 6 januari 1707.

Senast från den 24 juni 1707 var han bosatt i Göteborg. Han avancerade till lotsinspektör, även kallad ålderstyrman. Han återkom dock senare till Öckerö och Öckerö Sörgård som han ägde. Enligt en förmögenhetslängd från hösten 1714 var Nordtman god för 200 riksdaler, ungefär tio gånger mer än de flesta i Öckerö socknen. Som lots var han i tjänst från senast 1716 och åtminstone till 1740, när han inventerade de lotsar som inte kunde tjänstgöra på grund av ålder, sjukdom eller skada.

Under det stora nordiska kriget deltog Nordtman aktivt i sjöstriderna. Som underofficer tjänade han under amiral Johan von Utfall vid slaget vid Rügen den 28 juli 1715. Flottan utgick från Karlskrona den 26 juni och kom tillbaka den 2 augusti.

Efter detta blev Per Nordtman kapare med fortsatt anställning i svenska flotta. Han blev så småningom underlöjtnant vid Göteborgs eskader (21 feb. 1717) och  fick befälet över skeppet Cupido 1717 efter att ha tjänstgjort på Fredricus samma år.

Den 17 februari 1720 fick Per Nordtman avsked från Göteborgs eskader på grund av sjukdom. Han tycks därefter successivt ha ökat sin förmögenhet. Kanske det blev ett visst arv efter fadern, även om denne inte vid sin död var lika förmögen som tidigare. Bouppteckningen (Nordtman avled den 8 mars 1758) är refererad i Odenviks bok, men har inte kunnat återfinnas på arkiven.

Dottern Kerstin Nordtman (född 1714) gifte sig första gången 1732 med Per Nilsson från Ryd, och andra gången 1737 med ostindiefararen Olof Sörensson från Röd i Torslanda. Denne var född 1698 och son till kronoskepparen Sören Olsson och hans hustru Ingegerd Hansdotter. Olof kallade sig Hising (bl.a. 1769).

Per Nordtmans äldste son, Påvel (född 1708), levde den 2 januari 1727, då han var fadder för sin mosters barn i Torslanda. Han dog emellertid före föräldrarna.

Dottern Anna (född 1715) flyttade till Björkö Bångegård, och var gift i tur och ordning med Bryngel Andersson från Bångegården 1733, Anders Olsson Gadd från Björlanda 1736, och Rasmus Matsson från Brattön i Solberga 1749.

Johanna Nordtman var född 1720 och blev gift 1749 med sjökaptenen Johannes Larsson Bogman från Göteborg, son till Lars Bogman d.ä.. Johannes dog tidigt, och Johanna gifte om sig med en Karl Kullman. Efter dennes tidiga bortgång flyttade hon tillbaka till Öckerö och kallades ”Karl Kullmans änka” i mantalslängden 1772, senare ”Johanna Kullman”.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.