Almedahls Fabriks AB

Ar 1810 hade Napoleon I utfäst ett pris på i million francs, som skulle tilldelas uppfinnaren af en linspinningsm askin. Efter mödosamma ansträngningar lyckades det en fransk tekniker Girard att framställa en sådan, men belöningen uteblef, emedan Napoleon ej längre var vid makten, när uppfinningen Läs mer …

Busck – handelsmän och rådmän

Hans Hansson Busck(-1720) var rådman i Kungälv och gift med Barbara Holst. Han flyttade till Göteborg år 1701 och blev där handlande. Han är lite känd för den kontrovers han hade kring inkvartering av några turkar som följt med Karl XII till Sverige: Ett mera pikant Läs mer …