Almedahls Fabriks AB

Ar 1810 hade Napoleon I utfäst ett pris på i million francs, som skulle tilldelas uppfinnaren af en linspinningsm askin. Efter mödosamma ansträngningar lyckades det en fransk tekniker Girard att framställa en sådan, men belöningen uteblef, emedan Napoleon ej längre var vid makten, när uppfinningen Läs mer …