Almedals Fabriker

Af färgaren L. Buchholz anlades på 1830-talet ett färgeri på Almedahl, som 1846 öfvertogs af H. H. Wesslau, hvilken utvecklade affären och äfven anlade ett mindre linspinneri. År 1850 öfvertogs Almedahl af ett bolag, bestående af Wesslau samt T. Hammarén och C. I. Kjellberg. År 1856 öfverläts rörelsen Läs mer …

Almedahls Fabriks AB

Ar 1810 hade Napoleon I utfäst ett pris på i million francs, som skulle tilldelas uppfinnaren af en linspinningsm askin. Efter mödosamma ansträngningar lyckades det en fransk tekniker Girard att framställa en sådan, men belöningen uteblef, emedan Napoleon ej längre var vid makten, när uppfinningen Läs mer …