Göteborg (Karl IX Göteborg)

I början på 1600-talet ville Karl IX knyta till sig nederländska handelsmän för att med deras hjälp knyta Sverige till den internationella kapitalmarknad som hade sitt europeiska centrum i Amsterdam. Därmed skulle det bli lättare att få betalt för exporten av järn från Bergslagen, vilket Läs mer …

Lars Algerus

Lars Algerus var en handelsman som från 1757 var innehavare av egendomarna Färjestaden och Pölsebo i Lundby socken på Hisingen. Pengarna att köpa gårdarna kom eventuellt från vinster på slavhandel eller sockerplantager men det kan också ha handlat om smuggling av andra varor. Lars Algerus Läs mer …

Pölsebo

Pölsebo var en gård i Lundby socken som är känd från 1500-talet. Kronogård (statligt ägd) åtminstone fram till 1630 och därefter skattegård minsta fram till 1725. Lydde fram till 1601 under Sannegården. Åren 1603-1611 låg den första staden Göteborg på gårdens område. År 1610 fick Läs mer …

Färjenäs

Färjenäs eller Färjestaden är ett område i Göteborg invid Älvbsborgsbron fäste på Hisingen. I de östra delarna av området ligger resterna av Karl IX Göteborg, en stad som existerade under 8 år på 1600-talet. Av den finns bara ruiner kvar och en stor del sprängdes Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Färjestaden, Rödjan och Skarvik

Längst västerut i Lundbys sockens huvudområde låg egendomarna Rödjan och Skarvik. Stora Rödjan var ett kronohemman och en del av Lundby socken. Väster om Rödjan låg en del av Björlanda eller Torslanda socken inklusive Vikans by innan Arendal som också tillhörde Lundby socken från 1860-talet Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg

Sannegården var en gård som låg väster om Lindholmen ungefär där Sannegårdshamnens bassäng idag tar slut. Gården är känd sen 1300-talet och har omväxlande varit kronogård, frälsegård och skattegård. Från 1734 var gården säte för biskopen av Göteborg och från 1834 arrenderades den av Göteborgs stad. Läs mer …

Göteborg–Tingstad–Sannegårdens järnväg

Göteborg–Tingstad–Sannegårdens järnväg var en kommunal hamnbana med uteslutande godstrafik på Hisingen. Göteborg–Tingstad–Sannegårdens järnväg erhöll koncession den 31 december 1907 och öppnades den 3 januari 1914. Banan, som ägdes av Göteborgs stad, var ursprungligen tre kilometer lång, sträckte sig från Tingstad till Sannegårdshamnen och trafikerades redan Läs mer …

Arvidssons söners båtvarv

Bröderna Arvidssons båtvarv i Pölsebo fanns 1887-1957. Det tycks ha varit det första egentliga yachtvarvet på västkusten och kallades senare ofta för Arvidssons söners båtvarv. Verksamheten började med att man byggde roddbåtar, kapproddbåtar och kanoter, så småningom även större båtar. Varvet grundades av Svante Arvidsson (född Läs mer …