AB Göteborgs Ris & Valskvarn

AB Göteborgs Ris & Valskvarn grundlades 1898 vid Sörhallen på Hisingen med danska Østasiatiske Kompagni (ØK) som huvudägare med 50% av aktierna. i styrelsen satt Isak Glückstadt och H.N. Andersen. VD var O. Gyllenhammar. Vid starten var antalet anställda 70 stycken men det ökade snart Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg

Sannegården var en gård som låg väster om Lindholmen ungefär där Sannegårdshamnens bassäng idag tar slut. Gården är känd sen 1300-talet och har omväxlande varit kronogård, frälsegård och skattegård. Från 1734 var gården säte för biskopen av Göteborg och från 1834 arrenderades den av Göteborgs stad. Läs mer …

Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB

Namnet Eriksberg är ett mycket ungt namn på en del af den gamla Sannegården, det gamla godset, där drottning Margareta en gång vistades och som längre fram blef biskoparnes sommarbostad för att sedermera omsider inköpas af Göteborgs stad. År 1852 anlade Carl Christian Barchmann en Läs mer …

Sven Häggqvist

Sven H. Häggqvist, VD i Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB föddes i Härnösand 1910 som son Gustav Häggqvist och Malin Molin. Gift med Muriel Wilson, född 10, dotter till William Wilson och Ethel Shuttleworth. Han tog studentexamen 1928, anställdes i Svenska Handelsbanken 1929, bitr. dir. på dess Gbgskontor från 1943, direktörsassistent i Eriksbergs Läs mer …

Erik Häggström

Erik Häggström, civilingenjör och VD i Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Han föddes i Malmö 1897 som son till köpmannen J. Häggström 0ch Ida Frölander. Gift med Tyra Fredricsson. Färdigutbildad ingenjör från Chalmers Tekniska Högskola 1919, praktik i USA 1916-17, anställd  på Öresundsvarvet 1920-21, AB Dieden 1921-23, i USA 1923-24, ritkontorschef på Läs mer …

Gunnar Engberg

Gunnar Karl Engberg (1884-1967) föddes i Norrköping och dog i Göteborg. Han var son till Adolf Per Engberg och Johanna Lager. Gift två gånger, första gången med Ingalisa Hammar (dotter till Anders Johan (John) Hammar och Frida Malvina Mühlenbock) och andra gången Maud von Rosen. I första äktenskapet föddes Läs mer …

David Wilhelm Flobeck

David Wilhelm Flobeck (1831-1904) arbetade både på Alexander Keillers verkstad (senare Götaverken) och Motala verkstad, när han vid 22 års ålder fick anställning på Eriksberg. År 1876 ombildades företaget till ett aktiebolag, Eriksbergs Mek. Verkstads AB, med D. W. Flobeck som verkställande direktör. Han blev senare genom Läs mer …

Eriksbergs Mekaniska Verkstad

Eriksbergs Mekaniska Verkstad hade sitt ursprung i en ”Galvanisk Inrättning” som startades i en gammal smedja på tomtplatsen Eriksberg på Sannegårdens ägor, 14 400 m² stort område, 1850 av Christian Barchman, en segelskuteredare och skeppshandlare samt hans kompanjon CF Höglund. 1850 av Christian Barchman, en segelskuteredare och Läs mer …

Erik B:son Wijk

Erik Bertilsson Wijk föddes 29 juni 1906 i Göteborg. Död 1980. Son till Bertil Wijk och Sigrid Carlson.  Gift med Kerstin Broström (1907-1994) åren 1930-50. De hade barnen Olof Wijk (1934-2006) och Virginia Wijk (1938-2002). Omgift 1952 med Margaret Holm, född Hutchinson-Kay (1919-94). Hon hade tidigare varit Läs mer …