Erik Häggström

Erik Häggström, civilingenjör och VD i Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Han föddes i Malmö 1897 som son till köpmannen J. Häggström 0ch Ida Frölander. Gift med Tyra Fredricsson. Färdigutbildad ingenjör från Chalmers Tekniska Högskola 1919, praktik i USA 1916-17, anställd  på Öresundsvarvet 1920-21, AB Dieden 1921-23, i USA 1923-24, ritkontorschef på Läs mer …

Eriksbergs Mekaniska Verkstad

Eriksbergs Mekaniska Verkstad hade sitt ursprung i en ”Galvanisk Inrättning” som startades i en gammal smedja på tomtplatsen Eriksberg på Sannegårdens ägor, 14 400 m² stort område, 1850 av Christian Barchman, en segelskuteredare och skeppshandlare samt hans kompanjon CF Höglund. 1850 av Christian Barchman, en segelskuteredare och Läs mer …