Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB

Namnet Eriksberg är ett mycket ungt namn på en del af den gamla Sannegården, det gamla godset, där drottning Margareta en gång vistades och som längre fram blef biskoparnes sommarbostad för att sedermera omsider inköpas af Göteborgs stad. År 1852 anlade Carl Christian Barchmann en Läs mer …

David Wilhelm Flobeck

David Wilhelm Flobeck (1831-1904) arbetade både på Alexander Keillers verkstad (senare Götaverken) och Motala verkstad, när han vid 22 års ålder fick anställning på Eriksberg. År 1876 ombildades företaget till ett aktiebolag, Eriksbergs Mek. Verkstads AB, med D. W. Flobeck som verkställande direktör. Han blev senare genom Läs mer …

Eriksbergs Mekaniska Verkstad

Eriksbergs Mekaniska Verkstad hade sitt ursprung i en ”Galvanisk Inrättning” som startades i en gammal smedja på tomtplatsen Eriksberg på Sannegårdens ägor, 14 400 m² stort område, 1850 av Christian Barchman, en segelskuteredare och skeppshandlare samt hans kompanjon CF Höglund. 1850 av Christian Barchman, en segelskuteredare och Läs mer …