En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg

Sannegården var en gård som låg väster om Lindholmen ungefär där Sannegårdshamnens bassäng idag tar slut. Gården är känd sen 1300-talet och har omväxlande varit kronogård, frälsegård och skattegård. Från 1734 var gården säte för biskopen av Göteborg och från 1834 arrenderades den av Göteborgs stad. Delar av gården blev med tiden andra gårdar och mindre egendomar som Eriksberg, Sandviken (Sörhallen), Wettersvik, Krokäng, Pölsebo och Färjenäs.

Sannegården 1873

Sannegården 1873

På området drevs grustäkt under 1800-talet, fram till 1867 av Ungewitter & Co och därefter av staden. 1905 köptes gården av staden i syfte att anlägga Sannegårdshamnen. Mangårdsbyggnaden förstördes i ett ras år 1911. Idag är Sannegårdens tidigare ägor stadsdelarna Sannegårdshamnen, Sannegården, och Eriksberg.

På 1700-talet fanns sillsalterier och trankokerier i Sandviken (Sörhallen), Eriksberg och Wettersvik. De låg på det område som senare blev Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB (Eriksbergs varv).

Pölsebo och Sannegården 1901

Pölsebo och Sannegården 1901

I Krokäng anlades 1902 en folkpark som kan sägas ha utgjort en föregångare till Liseberg. Vid älven byggdes en brygga och besökarna kom till parken med båt.  Järnvägen som stod färdig mellan Sannegårdshamnen och Pölsebo 1934 skar av parken från älven och en blev då blev svårtillgängligare från älvstranden. Samma år lades parken ner och kvarvarande delar av parkens område söder om järnvägen svaldes av Eriksbergs varv medan resten blev en vanlig park som finns än idag norr om järnvägen mellan Bräcke i väster och Sannegårdens bostadsområde i öster och norr.

Sannegården och Eriksberg

Sannegården och Eriksberg 1932

I Pölsebo skapades med tiden en större rangerbangård för att serva hamnens behovs.  Den ska rivas och järnvägen ska läggas i tunnel mellan Sannegårdshamnen och ivarsmotet i Färjenäs/Rya så att kopplingen mellan Krokängsparken och Älvstranden återskapas.

Eriksbergs varv startade vid mitten av 1850-talet och växte till ett storvarv åren 1915-1925. Varvet kom så småningom att omfatta nästan hela området mellan Sannegårdshamnen och Färjenäs med undantag av mindre områden där det låg andra industrier som exempelvis Mårten Pehrssons Valskvarn och Lundby Mekaniska Verkstad. Eriksbergs varv avvecklades i slutet av 1970-talet och kvarnen stängdes 2001.

Idag är kvarnen ombyggd till bostäder och större delen av varvsområdet också ombyggt till bostäder. Det är detta område söder om järnvägen mellan Sörhallsberget i öster och bassängen under bockkranen i väster som idag utgör stadsdelen Eriksberg. Bebyggelsen består av flerfamiljshus med hyresrätter och bostadsrätter byggda från 1990 och framåt.

Sannegården är området söder om Stålhandskegatan kring Lundby nya kyrka och där Eriksbergs centrum ligger. Huvuddelen av bebyggelsen utgörs av landshövdingehus, solgårdar (lamellhus) och miljonprogramsbebyggelse. Eriksbergs centrum är byggt i samband med att bostäder byggdes i Eriksberg och kring Sannegårdshamnen.

Sannegårdshamnen var en massgodshamn för kol, salt etc där stora ytor upptogs av högar med kol och annat. Med tiden försvann behovet av denna hamn men först på 2000-talet påbörjade exploatering av området som nu är täckt av flerbostadshus med hyresrätter och bostadsrätter.

Idag ingår Sannegårdshamnen, Eriksbergs centrum, Eriksberg, Krokäng, Pölsebo och Färjenäs i primärområdet Eriksberg medan Sannegårdens äldre bostadsområde och huvuddelen av Krokängsparken ingår i primärområde Kyrkbyn.

Eriksberg

416 är primärområde Eriksberg och 414 primärområde Kyrkbyn

 

 

3 svar på ”En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.