En guide till Göteborgs stadsdelar – Bräcke

Namnet Bräcke på ett hemman i Lundby socken påträffas första gången1550 med namnformen Breckio och Bräcke först 1777. Betydelsen är av fornsvenskans Brækko, ”bred sluttning, backe”.  Gårdens före detta huvudbyggnad uppfördes på 1790-talet och byggdes om 1885. Den är uppförd i trä och har en våning och inredd vindsvåning. År 1914 lät grosshandlaren C. Leffler bygga en villa i nationalromantisk stil, ritad av E. Krüger, på gårdens område. Byggnaden har en våning och inredd vindsvåning och är belägen i en park.

En stadsplanen för Bräcke egnahemsområde fastställdes 1934. Det är Göteborgs äldsta område av sitt slag. Landshövdingen Malte Jacobsson blev inspirerad av ett besök i stockholmska småstugeområden och motionerade i Göteborgs stadsfullmäktige om att man även i Göteborg borde skapa möjligheter för mindre bemedlade att uppföra en småstuga.

Efter en utredning kom man fram till att lämpliga områden var Bräcke, Fräntorp och Utby. Minimala tomter och smala gator skulle hålla kostnaderna nere. Husen byggdes efter funktionalistiska ideal med husen orienterade i nord-sydlig riktning.

Tvåvåningshusen gav association till lådor på högkant och de fick öknamn som sockerlåda och tändsticksask. De som fick kontrakt med egnahemsbolaget, valde ut en tomt, betalade den låga kontantinsatsen och påbörjade det egna arbetet. Själva husen kom monteringsfärdiga och restes på en till tre dagar. Först då bygget var klart började amorteringen på lånen.

Egnahemsområdet ligger mellan Västra Bräckevägen i norr, Pölsebo bangård i söder och Krokängsparken i öster. Ibland räkans också villaområdet norr om Västra Bräckevägen och öster om Bräcke diakoni till Bräcke, men egentligen ska det nog räknas till Kyrkbyn.

Bräckeskolan i östra delen av området intill Krokängsparken uppfördes 1946 efter ritningar av G. Ålander och har två-fyra våningar uppförda i gult tegel. Den byggdes till 1968 med en flygel om en-två våningar.

På området kring den gamla gården ligger sen 1923 Bräcke diakoni med en lång rad vårdbyggnader av olika slag. Runtomkring vårdbyggnaderna är det park och naturområden.

Mellan 1955 och 1968 fanns det en spårväg från Eketrägatans hållplats till Londongatan i Bräcke. Linjen byggde i samband med att Kyrkbyn byggdes och laes ner i brist på passagerare.

Tillsammans med, Sannegårdens bostadsområde, Kyrkbyn, Lundby kyrkby och delar av Rambergsstaden utgör Bräcke en del av primärområdet Kyrkbyn.

Kyrkbyn
Kyrkbyns primärområde
Advertisements

Ett svar till “En guide till Göteborgs stadsdelar – Bräcke”

  1. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Kyrkbyn | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.