Färjenäs

Färjenäs eller Färjestaden är ett område i Göteborg invid Älvbsborgsbron fäste på Hisingen. I de östra delarna av området ligger resterna av Karl IX Göteborg, en stad som existerade under 8 år på 1600-talet. Av den finns bara ruiner kvar och en stor del sprängdes Läs mer …

Torsten Henrikson

Carl Torsten Henrikson, född 3 augusti 1906 i Haga, Göteborg, död 5 september 1983 i Härlanda, var en svensk politiker (socialdemokrat) från Göteborg. Ordförande i Göteborgs arbetarekommun 1947–1972. Kommunalråd (tidigare kallat stadssekreterare) för stadsbyggnadsavdelningen i Göteborgs stad (senare Göteborgs kommun). Han hade talrika kommunala och Läs mer …