Grimbo

Tidigare by i Tuve socken som är känd sen 1300-talet. Skänktes 1353 plus en del av Kviberg som tillhörde Grimbo till Aranäs kloster (Årnäs vid Vänern). Redan 1550 bestod byn av 4 hemman (gårdar) och 1565 tillkom ett femte. Delar av byn lydde 1673 under Ingeborg Thott. De 5 hemmanen var Mellangården, Mån Torbjörnsgården (Torbjörnsgården), Rasmusgården (Bräcke), Nordgården och Sörgården.

Urpsrungligen en skattegård anslogs Mellangården år 1647  till Göteborgs gymnasielektorer. Var 1697 delad i 5 delar (gårdar, brukningsenheter). Måns Torbjörnsgården som också var skattegård blev 1680 militiehemman. Var 1697 uppdelat i 4 delar med olika bönder som brukade de olika delarna. Rasmusgården gavs till kyrkoherden i Göteborg som ersättning för mark vid Gullbergs skans (senare Skansen Lejonet). 1709 användes gården fortfarande för detta ändamål. Sörgården som var skattegård från början gavs 1652 till burgreve Israel Norfelt. Drogs in 1682 men återgick i familjen Norfelts ägo eftersom burgrevens änka innehade gården år 1697.

Nordgården är den enda gården i byn som under större delen av sin existens varit frälse och kallas därför också för Herrgården. Lydde 1629 under Carl Loquin. År 1697 ägt av Beata Ikorn. År 1730 var länsman Er. Olofssons arvingar ägare. En av dessa var Carl Hallberg i Kvillebäcken som brukade gården. 1733 var de fortfarande ägare men ingen bodde då på gården.

På 1760-talet var Daniel Schierman, kapten i Ostindiska Kompaniet ägare efter att sergeanten J.L. Lundenstierna sålt sin halva till honom. År 1780 sålde Fr. Ad. Schierman gården till gördelmakaren Johan Faust i Göteborg. Senare ägdes Nordgården av Jacob Cederström (d. 1795) vars änka år 1798 sålde en till ränte- och proviantmästaren Sven Brask.

Grimbo 1836

Grimbo 1836

Grimbo 1866

Grimbo 1866

I början av 1900-talet innehades Nordgården och troligen också Sörgården av riksdagsmannen Herman Teodor Andersson. År 1907 köpte Axel Svensson delar av Rasmusgården och Måns Torbjörnsgården för att där anlägga en handelsträdgård (Axel Svenssons Handelsträdgård eller Hildedal) som familjen drev till 1984.

1921

1921

1921

Hildedal är idag ett bostadsområde medan resten av Grimbo öster om Tuvevägen är huvudsakligen är bebyggt med industrifastigheter. Väster om Tuvevägen ingår området till stor del i naturområdet S.A. Hedlunds Park-Slätta Damm men där finns också bostadsområden inklusive Kärrdalen längst i väster.

Delar av Grimbo Nordgårdens gårdsanläggning finns bevarad. Det som finns kvar är ett stort bostadshus från 1800-talets senare del och en ekonomilänga som troligen byggts cirka 1805. Bostadshuset är en bred envåningsbyggnad med tegeltäckt sadeltak som har en bred frontespis och två takkupor. Ekonomilängan som ursprungligen var brygghus, bakstuga m m är i huvudsak klädd med faluröd panel.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.