Bryggeriaktiebolaget Kronan

Bryggeriet beläget vid Carl Johans-gatan i Göteborg upptager der tvenne qvarter. I medio af juni 1891 började grundläggningsarbetet till byggnaderna och redan den 17 februari 1893 utsläpptes de första fabrikaten uti marknaden och vunno allmänhetens odelade bifall. Bryggeriet byggdes och inreddes för en tillverkning af 20,000 hektoliter, men Läs mer …

Aktiebolaget J.A. Pripp & Son

Inom den för Sverige så betydelsefulla bryggeriindustrien intager Aktiebolaget J. A. Pripp & Son i Göteborg en synnerligen bemärkt ställning och har under en nära tre fjerdedels sekel lång verksamhet förvärfvat sig ett ansedt namn, kändt öfver hela landet. I de framgångar, den svenska bryggerinäringen under senare Läs mer …

J.A. Pripp & Son

Lorentz Ekman (1693-1775), som var släkt med storbryggarfamiljen Wiliamsson, startade år 1758 ett bryggeri på Stampen. Efter Ekmans död sålde hans änka Lona (född Knape) år 1783 bryggeriet till Göran Bremberg (1745-1797). Det var då värderat till 2 333 riksdaler. Bremberg dog barnlös 1797, och Läs mer …

Johan Albrecht Pripp

Johan Albrecht Pripp, född 1795-12-27 i Göteborg och död 1865-03-08 var äldsta barnet till Petter Jacob Pripp och Maria Margareta Svensson. Fadern flyttade till Göteborg från Landskrona år 1781. Farfar var rådmannen och handelsmannen i Landskrona, Albrecht Hansson Pripp (1702-1774) och farfars far var Hans Läs mer …

Bryggeri AB Kronan

Bryggeri AB Kronan bildades 1891 av August Röhss, Christian Röhss, Henrik Pripp och G.D. Kennedy. Det ursprungliga aktiekapitalet var på 300 000 kronor, varav August Röhss och Christian Röhss tecknade 190 000 kronor, Henrik Pripp 100 000 och George Douglas Kennedy 10 000 kronor. Senare tillsköt i huvudsak August Röhss Läs mer …

Frimurarna och Ostindiska kompaniet

Frimurarlogen i Göteborg som startade 1755 hade redan år 1759 102 medlemmar. Av dessa var 25 anställda inom Ostindiska Kompaniet. En annan större medlemsgrupp var officerare i det militära, 28 personer. Det var dyrt att vara med så det krävde goda inkomster. Totalt finns det 27 Läs mer …

Henrik Pripp

Henrik Pripp, född 1861 och död 1921, var sonson till J A Pripp. Han var gift med Alice Lyon (1869-1968). Dottern (Bertha Carola) Eina Pripp (1891-1961) var gift med Carl Ekman och dottern Karin Pripp (1893-1979) var gift med författaren Jean‐Victor Pellerin (1888‐1970). Eina Pripp/Ekman var svensk mästarinna i tennis flera Läs mer …