Ekeberg, Olof Jacobsson Årre och Kanton

I Sverige gjordes redan under 1600-talet försök att sjösätta handelskompanier efter modell från holländsk ostindiska kompaniet (VOC). Planerna gick i stöpet på grund av politik och interna motsättningar, pirater liksom försämrad ekonomi som en följd av långvariga krig. Först i början av 1700-talet lyckades nya krafter starta ett Läs mer …

Frimurarna och Ostindiska kompaniet

Frimurarlogen i Göteborg som startade 1755 hade redan år 1759 102 medlemmar. Av dessa var 25 anställda inom Ostindiska Kompaniet. En annan större medlemsgrupp var officerare i det militära, 28 personer. Det var dyrt att vara med så det krävde goda inkomster. Totalt finns det 27 Läs mer …

Hahr – frimurare i Ostindiska kompaniets tjänst

Hinrich Hahr (1693-1747) föddes i Tyskland och flyttade till Sverige där han gick under namnet Henrik Hahr. Han gifte sig med en dotter, Anna Christina Küsel,till den förmögne grosshandlaren Simon Fredrik Küsel (1669-1742). Två av Henrik Hahrs söner blev aktiva i Ostindiska kompaniet som superkargörer, Läs mer …