Klippans salteri och Klippans glasbruk

Glasbruket anlades invid Gamla Älvsborgs borgklippa år 1761. Sillsalteriet anlades troligen samma år invid Gamla Älvsborgs borgklippa där vallgraven tidigare mynnade i Göta älv. Anläggningen som låg direkt norr om glasbruket hade en brygga ut i älven då platsen mellan borgklippan och älven var begränsad. Läs mer …

Kronobränneriet

1772 förbjöd Gustaf III bränning av sprit. Johan Liljencrantz föreslog en kort tid därefter att spritbränning skulle bli kronoegendom. Förslaget modifierades senare av Georg Gustaf Wrangel och 1775 ändrades förslaget av kungen så att staten själv skulle bygga upp brännerierna istället för att företagare skulle Läs mer …

Krokat-Wallman-von Öltken

David Krokat (Crocat, Croquet) startade kring 1725 ett brännsvinsbränneri och bryggeri i västra Nordstaden invid den dåvarande Masthamnen. Bryggeriet övertogs senare av svågern Lars Jacobsson som dog 1739. Därefter övertogs bryggeriet av Lars Jacobssons svärson Abraham Wallman men drevs i praktiken av Lars Jacobsson änka Läs mer …

Volrath von Öltken

Volrath von Öltken föddes 1713-02-28 och dog 1782-02-05. Han var son till Gerhard von Öltken och Gertrud Tham. Gift med Johanna Bartels. De hade dottern Gertrud Ulrica von Öltken, gift med Peter Ekström. Han var från ganska unga år ledamot av Borgerskapets äldste. 1769 var han stadens representant i borgarståndet. Von Läs mer …

Stora redare vid mitten av 1700-talet

Vid mitten av 1700-talet var Svenska Ostindiska Kompaniet det största rederiföretaget i Göteborg mätt i antal läster. Därefter följde en lång rad handelshus med intressen i exportverksamhet av olika slag. En del av dem hade koppling till sillindustrin och en del till reexport av te. Läs mer …

Klippans värdshus

Klippans värdshus är en byggnad i Klippans kulturreservat i stadsdelen Majorna i Göteborg, med adress Klippan 12. Byggnaden uppfördes år 1762 och har blivit berömd genom skeppsprästen Jacob Wallenbergs bok Min son på galejan. Byggnaden, i två våningar och vind, uppfördes i furu- och grantimmer, Läs mer …

Bagge – en viktig företagarfamilj

Bagge är ett namn som givits till många släkter från Bohuslän. Invånarna i detta landskap kallades nämligen ofta för baggar (jmfr hur vi än idag kallar norrmän för norrbaggar). Den släkt Bagge som jag här ska skriva om blev en framgångsrik företagar- och handlarsläkt i Läs mer …