Tolered (Toleröd)

Gård i Lundby socken som ursprungligen tycks ha benämns Torröd, senare Toleröd och därefter Tolered, dock med många fler olika stavningar i olika dokument. År 1629 låg gården under Niels Bielkes sätesgård Åkerö i Sörmland. 1645 förvärvades egendomen av Anders Appelboom som också inköpte Bjurslätt. 1653 Läs mer …

Bjurslätts gård

Bjurslätts gård var en gård på centrala Hisingen i Lundby socken. 1654 fick häradshövdingen Anders Appelboom såväl Bjurslätt som Tolered att utnyttja. 1653 bytte han bort dem mot två gårdar i Närke och istället blev Israel Norfelt innehavare. Hans arvingar ägde fortfarande gården 1680, men Läs mer …