Stenbocken

Fregatt som fick kaparbrev den 26 oktober 171. Ägare var då en samling stockholmsintressner, Peter Allander, Zacharias Volcher och Andris Barck. 1712 köptes fregatten av Christoffer Hedenberg. År 1711 var Peter Allander befälhavare ombord, 1712 Christoffer Hedenberg och E. Blom, 1714 Jakob Jürgensson Molsund och Klas Läs mer …

Johan Gustaf Anckarstierna

1712 var Johan Gustaf Anckarstierna (1684-1714) den mest fruktade kaparen på den svenska västkusten. Normalt var det Lars Gathe (adlad Gathenhielm år 1715), men inte vid denna tid. Johan Gustaf Anckarstierna blev överlöjtnant i flottan i maj 1700 och kapten år 1708. Åren 1703-05 var Läs mer …