Stora Katrinelund

Landeri i Göteborg. Den förste kände innehavaren  var bryggaren och borgaren Michel Gerritsson, 1638-1654. I ett sammandrag av stadens räkenskaper för åren 1624—1636 uppräknas de olika landerierna, och under beteckningen "unterschiedlich Landereyen" nämns bland andra det till … Läs mer

Hedås (Stora Hedås)

Landeri i Göteborg som låg där Hedåsgatan nr 13 ligger idag. 12:e roten fastighet 87.På egendomen fanns en mangårdsbyggnad redan 1768. Omtalades först i samband med tobaksodling. Ägare i början av 1800-talet var vinhandlaren A.H. Evers som också var ägare av Lorensberg åren … Läs mer

Rosengård

Rosengård var ett landeri i Göteborg som troligen tillkom i början av 1800-talet. Avstyckat från Stora Hedås. Huvudbyggnaden låg vid Södra Vägen tvärs över från Lorensbergstomten. Ägare under en följd av år var packhusinspektorn och tullförvaltaren J.E. Lange. Lange troligen var … Läs mer

Milow – Dicksonska lantgården

Låg invid landerierna Lilla Hedås, Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefär där Engelbrektsgatan går idag. Var i likhet med Lilla Hedås, Rosengård och Fredås en avstyckning från Stora Hedås någon gång i början på 1800-talet. … Läs mer

Lilla Hedås

Lilla Hedås landeri låg granne med Rosengård invid Engelbrektsgatan öster om Milow-Dicksonska lantgårdens område.. Avstyckades sannolikt i början av 1800 från Stora Hedås, bebyggdes snart därefter. Inlöste troligen av staden på 1860-talet. Revs under perioden 1890 - 1910 för att ge … Läs mer