Liseberg

Staden Göteborg grundades 1621 och då övertogs den mark som vi idag kallar för Liseberg från Nya Lödöse. De vackra ängarna använde man först som betesmark för boskap av olika slag. På slätterna stod hästar och kor och uppför det vackra berget strävade getter och får. Tobak var en … Läs mer

Kvibergsnäs

Kvibergsnäs började förmodligen att bebyggas redan på 1690-talet: På 1696 års karta över dåvarande Göteborgs omgivningar heter det i en beskrivning att landeriet »är blefwen för någon tijd sedan bebygdt av secreteraren Lars Böker«. Det sägs att det där också fanns »en nyligen … Läs mer

Stora Katrinelund

Landeri i Göteborg. Den förste kände innehavaren  var bryggaren och borgaren Michel Gerritsson, 1638-1654. I ett sammandrag av stadens räkenskaper för åren 1624—1636 uppräknas de olika landerierna, och under beteckningen "unterschiedlich Landereyen" nämns bland andra det till … Läs mer

Gibraltar

Gibraltar är ett landeri i Göteborg som ursprungligen låg på den kulle där Chalmers bibliotek idag finns. I början av 1800-talet ägdes Gibraltar av köpmannen David Idberg.  Landeriet tillhörde på 1840-talet familjen Åkermark: Gudmund Åkermark tillhörde en aktad göteborgssläkt, … Läs mer

Brantdala

Brantdala eller Brandtdala låg där Aschebergsgatan och Föreningsgatan möts. Landeriet omtalades redan på 1700-talet. I början av 1800-talet innehades landeriet av bagarmästaren Anders Bohman. Senare gick han i konkurs för 1828 delas egendomen mellan hans konkursbo och hans fru. 1831 kom … Läs mer