Marieberg

Också Marberg eller Marburg. Säteri i en naturskön trakt vid Göta elf, 3/8 mil norr om Kongelf, uti Ytterby socken af Inlands Södra härad och Bohus län. Dess förste grundläggare Sven Rank, som tillbytte sig hemmanet 1673 och 1674 från kronan emot vederlag af frälsehemman inom Knäreds … Läs mer

Gullbringa säteri

Gullbringa säteri är beläget i Hålta socken utanför Kungälv. 1683 förvärvades gården av den året innan adlade Erik Gyllenberg (tidigare Bergh, ? - 1691), överinspektör och tullnär i Marstrand. Han fick gården som sätesgård, säteri. Vid hans död ärvdes gården av dottern Anna … Läs mer

Tofta herrgård

Tofta herrgård härstammar från 1400-talet, då gården förlänades till lagmannen i Bohuslän. Under 1600-talet blev gården ett rusthållshemman för Bohusläns dragonregemente. Gården ligger mellan Kungälv och Marstrand. Under andra halvan av 1700-talet byggdes huvudbyggnaden om i … Läs mer

Hökälla

Ska ursprungligen ha gått under namnet Hauga Kelda, källan vid högarna, vilket omnämns första gången 1388 i biskop Eysteins jordebok. Vid den aktuella källan växte det upp en stormansgård. Den förste kände ägare är Hans Torgersson Bruhn som dog 1641. Hans ättling Jörgen Classon … Läs mer

Bäckebols gård

På 1710- talet skapade Anders Nilsson sig en stor förmögenhet genom att köpa upp och sälja gårdar i socknar runt Göteborg. Bl.a. ägde han säterierna Aspenäs, Angered och Björboholm men även ett stenhus på Södra Hamngatan 29. Dessutom ägnade han sig åt kaperi och gjorde ansenliga … Läs mer