Gummero

Del 20 av 20 i serien Landerier

Del 20 av 20 i serien LanderierGummero (Rote 12 nummer 25) var ett landeri på Stampen (Åkareheden) som arrenderades ut till handelsmannen Jacob Karstedt från 1759. Området var då redan bebyggt med ett mindre hus som han rev: Det äldre Läs hela inlägget Gummero

Advertisements

Oscarsdal (Fredriksdal)

Del 19 av 20 i serien Landerier

Del 19 av 20 i serien LanderierLanderi som låg på Stampen, då kallat Åkareheden, (12 roten 21). Arrenderades 1624-35 av Henrik Sahlefelt och kallades efter honom Sahlefelts land. Sahlefelt var också en arrendatorerna av Wahammarsäng (Stora Olskroken). År 1653 övertogs Läs hela inlägget Oscarsdal (Fredriksdal)

Lilla Olskroken

Del 15 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 15 av 15 i serien Nylöselanderierna Lilla Olskroken, också kallat Gullbergs äng (12 roten nr 20). Om marken tillhörde Kviberg, Härlanda eller Eklanda by från början är inte klarlagt. Från början användes denna mark av militären som var förlagda Läs hela inlägget Lilla Olskroken

Skräppekärr

Del 13 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 13 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderi  (12:e roten tomt 2), som arrenderades ut som jordbruksmark till Lärjeholms gård mellan 1753 och 1844, därefter som en fristående enhet. Fram till 1753 rådde oenighet om vem som ägde marken, men den Läs hela inlägget Skräppekärr

Handelshögskolans byggnader

Styrelsen för Handelshögskolan begärde i en skrivelse den 2 december 1938 att stadsfullmäktige skulle ta upp frågan om skolans lokalfråga till prövning. Efter en preliminär utredning, beslutade Drätselkammaren den 8 juli 1941 att tillsätta en beredning med uppdraget att efter Läs hela inlägget Handelshögskolans byggnader

Göteborgs sjukhem

Hemmet, eller som det ursprungligen hette, Hemmet för obotligt sjuka, kom till på ett initiativ under våren 1862, då ett antal kvinnor i Göteborg inklusive landshövdingefrun Fåhraeus deltog, anordnade en auktion med handarbeten och annat. Syftet var att bilda en Läs hela inlägget Göteborgs sjukhem

Praktiska Hushållsskolan

Praktiska hushållsskolan grundades på initiativ av S.A. Hedlund, redaktör och utgivare av Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning. Han och Erik Gustaf Lindström, som var en av de drivande krafterna i Göteborgs kommunala liv, kallade till ett möte år 1865 för att Läs hela inlägget Praktiska Hushållsskolan

Kvarteret Husaren

Det område som idag är kvarteret Husaren i Haga, Sprängkullsgatan-Vasagatan-Haga Kyrkogata-Lilla Bergsgatan, låg utanför den ursprungliga bebyggelsen och var ett lantligt, nästan helt obebyggt område till 1800-talets mitt. Området ingick i 1866 års stora utbyggnadsplan  och en exploatering genomfördes 1875–1900. Läs hela inlägget Kvarteret Husaren

Julius Lindströms stiftelse

Julius Lindströms stiftelse grundades 1874 av Julius Lindström för att bereda fria bostäder åt ”Pauvres honteux”, dvs fattiga från tidigare rika familjer. Ettt antal hus som stod färdiga år 1876 i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata i kvarteret Husaren i Haga byggdes för Läs hela inlägget Julius Lindströms stiftelse

Göteborgs barnbördshus

Redan 1789 upprättades det första barnbördshuset i Göteborg, i form av en barnbördsavdelning (förlossningsavdelning) vid Sahlgrenska sjukhuset. Det förklarades uttryckligen i reglementet för barnbördshuset att barnaföderskorna icke behövde vara försedda med prästbevis. 1855 inrättades en barnmorskeundervisningsanstalt på samma sjukhus, vars Läs hela inlägget Göteborgs barnbördshus