Sockerbruksbyggnaderna i Klippan

D. Carnegie & Co:s sockerbrukskontor vid nuvarande Banehagsgatan 15 i Klippan, Majornas 1:a rote, uppfördes 1848 som sockermagasin på mark som fyllts ut i slutet av 1700-talet. Både råsocker och färdigraffinerat socker har lagrats i lokalerna. Från slutet av 1890-talet Fortsätt läsa Sockerbruksbyggnaderna i Klippan

Advertisements

Porterbryggeriets byggnader

Östra entrén till D. Carnegie & Co:s bruksområde i Klippan, Majornas 1:a rote, ramades tidigare in av två trähus från 1813. Den södra byggnaden innehöll två förmanslägenheter om två rum och kök på nedervåningen och på övervåningen sex rum med Fortsätt läsa Porterbryggeriets byggnader

Klippans arbetarbostäder

Arbetarbostäderna i Klippan, Majornas 2.a rote, som byggdes för personal vid D. Carnegie & Co är placerade runt en stor gård som delvis är planterad. Två bostadshus av sten uppfördes 1856–58 efter ritningar av Adolf Edelsvärd. Dessa moderniserades 1973, men Fortsätt läsa Klippans arbetarbostäder

Ankarsmedjan i Klippan

Ankarsmedjan är en byggnad i Klippan i Majornas 2:a rote. I smedjan tillverkades ankare och kätting åt Ostindiska kompaniets skepp, vilka hade Klippan som utrustningshamn. Byggnaden anses vara från 1770-talet. På en karta från år 1783 finns den utmärkt som Fortsätt läsa Ankarsmedjan i Klippan

Ostindiska kompaniets corps-de-logi

Ostindiska Kompaniets corps-de-logi är en byggnad i Majornas 2:a rote i Göteborg, med adress Klippan 6. Byggnaden uppfördes år 1792 för Ostindiska Kompaniets räkning och byggnaden utgjorde dess utrustningskontor (ekipagekontor) fram till kompaniets nedläggning år 1813. Byggnaden, i två våningar, Fortsätt läsa Ostindiska kompaniets corps-de-logi

Klippans skolhus

Klippans skolhus är en byggnad i Klippan (Majornas 2:a rote). Byggnaden ritades av Adolf W. Edelsvärd och uppfördes åren 1856–58 på uppdrag av David Carnegie d.y., ägare till porter- och sockerbruken i Klippan. Den nya byggnaden ersatte ett mindre skolhus, som Fortsätt läsa Klippans skolhus

Sankta Birgittas kapell

Kapellet som ligger i Klippan uppfördes, under ledning av bruksbyggmästaren Daniel Gabrielsson, på uppdrag av David Carnegie d.y. under åren 1856−1857 och invigdes den 1 juni 1857. Förlagan i Skottland hade invigts 1855. Arkitekt var Adolf W. Edelsvärd. Tomtmarken på Fortsätt läsa Sankta Birgittas kapell