Dicksonska palatset

Dicksonska palatset, även Dicksonska villan är en trevåningsbyggnad av sten i florentinsk nyrenässansstil uppförd av friherre Oscar Dickson 1862 i korsningen av Södra Vägen och Nya Allén, med adress Parkgatan 2 i Göteborg. Huset är 928 kvadratmeter stort. Det är byggnadsminne sedan 21 december 1973. Innan Dickson uppförde byggnaden vid Exercisheden låg Läs hela inlägget Dicksonska palatset

Advertisements

Nya Alléns villastad

Villastad för de rikare skikten i Göteborgs befolkning som anlades kring mitten av 1800-talet mellan den nyanlagda Nya Allén och den gamla vägen som gick under namnet Kallens gata. Villastaden anlades efter stadsvallarnas rivning. Marken tillhörde tidigare Mariefreds landeri och Läs hela inlägget Nya Alléns villastad

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Läs hela inlägget Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Haga Kyrkoplan

Haga Kyrkoplan är en offentlig plats och torg som ligger i Haga och kvarteret som omges av Sprängkullsgatan-Parkgatan-Haga Kyrkogata-Vasagatan. 1848 byggde Göteborgs stad ett antal arbetarbostäder i kvarteret i form av tvåvånings trähus. På en bergknalle i norra delen av kvarteret Läs hela inlägget Haga Kyrkoplan

Skansberget och Skansen Kronan

Åren 1639–41 anlades en förskansning med jordvallar på Risåsberget (RyssåsenRysåsen, Rysås) efter egendomen Rydet som då kallades Ryssåsens skans eller Juteskrämman. Senare kom berget att kallas Skansberget efter befästningsverket som byggdes på toppen, Skansen Kronan. Av militärt strategiska skäl höggs Läs hela inlägget Skansberget och Skansen Kronan

Kvarteret Kruthornet

Kvarteret Kruthornet, Östra Skansgatan-Södra Allégatan-Skolgatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Kruthornet tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Bajonetten och Laddstaken stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Därefter bebyggdes Läs hela inlägget Kvarteret Kruthornet

Husarkasernen i Haga

I hörnet Husargatan/Södra Allégatan i kvarteret Laddstaken i Haga byggdes 1828 två trähus som kasern och stall för Husarerna, dvs det Skånska Husarregementets (senare K5) avdelning i Göteborg: FÖRSTADENS MEST TRAFIKERADE gata är Husargatan. Med sin blandning av gammalt och nytt är Läs hela inlägget Husarkasernen i Haga

Kvarteret Laddstaken

Kvarteret Laddstaken, Skolgatan-Södra Allégatan-Husargatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Laddstaken tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Bajonetten och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Kvarteret började därefter Läs hela inlägget Kvarteret Laddstaken

Concert du Boulevard

Concert du Boulevard på Södra Allégatan 9 i kvarteret Laddstaken i Haga byggdes 1880 som varietélokal. Byggare var bröderna Jacob Schultheis och Johan Schultheis. CRA Fredberg skrev om det hela i sin bok Det gamla Göteborg från 1923: INNAN VI Läs hela inlägget Concert du Boulevard