Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hus, gårdar & slott

Kvarteret Rosenlund

Kvarteret Rosenlund omfattar västra delen av området mellan Rosenlundsgatan och Stora Badhusgatan samt mellan Rosenlundskanalen och Kungshöjd. Det är det område där den stora textilfabriken Rosenlunds Spinneri AB låg. Fabriksområdet omfattade även kvarteren Carlsport och Elektricitetsverket. Större delen av fabriken brann ner 1902. Istället byggdes andra hus med lägenheter, affärslokaler och kontor upp. Dessa revs på 1970-talet varefter nya hus byggdes i kvarteret.

Rosenlundsgatan

Rosenlundsgatans västra del år 2012. Bild: Historiker Licens: CC BY-SA 3.0

En byggnad från Rosenlunds Spinneri står dock kvar. Det är byggnaden med adress Esperantoplatsen 7-9 som på 1970-talet innehöll Renströmska jazzklubben, senare lokal för gayklubben Touch och numera med bl.a. Språkcafét. Byggnaden uppfördes på 1850-talet.

Advertisements

Byggnaden på Esperantoplatsen

Den enda byggnad som finns kvar från den stora textilindustri som låg i Rosenlund på 1800-talet, Rosenlunds Spinneri AB. Byggnaden är uppförd på 1950-talet. Efter att spinneriet till stor del brunnit ner 1902 användes lokalerna av andra företag.

På 1970-talet innehöll byggnaden Renströmska jazzklubben, senare gayklubben Touch och numera med bl.a. Språkcafét. Även Författarcentrum Väst låg i byggnaden på 1970-talet och början av 1980-talet. Det ska ha varit de som hyrde ut jazzklubbens lokaler till Sven Danvik som drev den. De övertog nämligen jazzklubbens lokaler efter att klubbens ägare dött.

Renströmska jazzklubben hade sin ingång mitt i innerhörnet där ingången till Teater Uno finns idag och inte där Språkcafét har sin ingång. Om jag kommer ihåg rätt så låg klubben dessutom åt andra hållet och inte där cafélokalen idag finns.

Biografen Carolus (Star)

Carolus var en biograf med 342 platser på Kungsgatan 7b i Göteborg, som öppnade 2 december 1935 och stängde 29 juli 1973. Ägare av biografen var Palladium-bolaget som använde den som en så kallad parallell-biograf för att visa samma filmer som gick på någon av deras huvudbiografer, exempelvis Palladium.

Lokalerna byggdes om och öppnade igen som Star 19 september 1973 med 225 platser. Den var nu ombyggd till Göteborgs första automatiska bio som var tänkt att skötas av en enda person. Biografen stängde 9 juni 1985. Ägaren var fortfarande Palladiumbiograferna. 1980 övertogs dessa dock av Europafilm, som i sin tur hamnade hos SF 1984.

Idag är biografen ombyggd till butikslokal.

Kungsgatan 7b med biografen Carolus

Kungsgatan 7b med biografen Carolus

Hvitfeldtsgatan 13

Hus som uppfördes 1903-1905 med G O Johansson som arkitekt. 1924 drogs vatten och avlopp in i huset, 1935 gjordes en omfattande renovering med badrum, hiss, pannrum och tvättstuga. 1978 byggdes ett nytt gårdshus och 1990 totalrenoverades fastigheten samtidigt som vinden inreddes till lägenheter.

Under 1930-talet och kanske också 1920-talet låg Kronans Choklad & Konfektfabrik i byggnaden. Från 1936 fanns S A Swensson charkuteri samt en frisör och 20 år senare en Radio- och Tv-affär (Firma Stern o. Stern) samt Skoglunds skotillverkning som låg där fram till 60-talet. Därefter har det bl.a. funnits en zoo-butik, en butik för restauranginredningsprodukter och  en servering och salladsbar.

Ägare av fastigheten har bl.a, varit familjen Andersson från1956, paret Siverling från 1975, Bygg Fast 1989-199, Vasabron från 1999 och slutligen Brf Hvitfeldtsgatan 13 från 2002.

Hvitfeldtsgatan 13

Hvitfeldtsgatan 13

Kvarteret Carolus Rex

Fastigheterna i kvarteret Carolus Rex, bastionen Carolus Rex-Kungsgatan-Luntantugatan-Arsenalsgatan, är i huvudsak uppförda under 1920-talet. Åren 1926-1928 uppfördes fastigheterna Hvitfeldtsgatan 2-6 efter ritningar av arkitekter som exempelvis Nils Olsson och Sten Branzell.

I huset Kungsgatan 5 finns en inspelningsstudio för musik, Nacksving Studios. På Kungsgatan 7 låg länge en biograf, först med namnet Carolus och sedan med namnet Star.

 

Kvarteret Luntantu

Kvarteret Luntantu i Kungshöjd, Luntatugatan-Kungsgatan-Kungshöjdsgatan-Hvitfeldtsgatan, innehåller byggnader som byggdes 1903-1904, förutom nummer 8 som byggdes 1915. Bland arkitekterna kan nämnas Hjalmar Cornilsen (1857-1937).

Hvitfeldtsgatan 14

Kvarteret Luntantu

Kvarteret Luntantu sett från Kungsgatans trottoar mitt emot tidigare Telegrafverket. 1976. I förgrunden fastigheten Kungsgatan 9 D – Kungshöjdsgatan 1 med Augusts Vapen AB på hörnet. Foto: Olle Gulin. Licens: CC-BY-NC-ND

Hvitfeldtsgatan 14 (Svartpoppeln)

Endast för medlemmar

Hvitfeldtska gymnasiets huvudbyggnad

Den nuvarande huvudbyggnaden för den skola som idag heter Hvitfeldtska gymnasiet byggdes 1917-1918 och togs i bruk den 16 januari 1919 och invigdes den 30 april samma år. Byggnaden ritades av arkitekt Ernst Torulf. I aulan i byggnaden finns en över 50 kvadratmeter stor målning av Carl Larsson, ”Ute blåser sommarvind”, målad 1903.

Hvitfeldtska gymnasiet

Hvitfeldtska gymnasiet. Ritning av Ernst Torulf.

Hvitfeldtska gymnasiet

Hvitfeldtska gymnasiet. Bild: Historiker Licens: CC BY-SA 3.0

Hvitfeldtska gymnasiet blev omskrivet i och med de polisinsatser som gjordes i samband med EU-toppmötet i Göteborg 14 juni 2001 och Göteborgshändelserna, då gymnasiet användes som seminarielokal för många av de sociala motståndsarrangemangen och sovplats för tillresta demonstranter. I en uppmärksammad och i efterhand hårt kritiserad polisinsats spärrades 650 personer in på gymnasiets område. I efterhand har även Justitiedepartementet kritiserat insatserna.

Kvarteret Gamla Latin

Kvarteret Gamla Latin, Hvitfeldtsplatsen-Läroverksgatan-Magsinsgatan-Sahlgrensgatan är ett kvarter som fått namn efter huvudbyggnaden i kvarteret vilken går under namnet Gamla Latin eller Gamla Hvitfeldtska. I östra delen av kvarteret ligger ett hus som bygges 2006 för Pedagogen, Göteborgs Universitet.

Gamla Latin

Högre latinläroverket eller Gamla Latin är benämningen på den äldre skolbyggnad som ligger vid Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg i kvarteret Gamla Latin. Skolbyggnaden användes för föregångarna till Hvitfeldtska gymnasiet tills dess nya skolbyggnad stod klar 1919. Skolans namn när den huserade i denna byggnad var Göteborgs Högre Elementar-Läroverk (1850), Göteborgs högre allmänna läroverk (1878) och Högre latinläroverket (från 1882).

Gamla Latin

Huset vid Hvitfeldtsplatsen uppfördes 1857-1862 och ritades av stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg i en nyromansk stil med stora rundbågade fönster, lisener och friser med rundbågsmotiv. Innanför de stora fönstren i mittpartiet placerades trapphallen och samlingssalen. Ursprungligen fanns också ett par låga, krenelerade torn på huvudfasadens mittparti, vilka rivits. Vid förra sekelskiftet restaurerades samlingssalen, och samtidigt sattes Carl Larssons väggmålning ”Ute blåser sommarvind” upp, som skänkts av ”Föreningen för Göteborgs skolors prydande med konstverk”.

Läroverkets gamla lokaler övertogs 1919, när skolan flyttade till nya lokaler i Lorensberg, av folkskolan och användes bland annat av Praktiska mellanskolan och Folkskolans förvaltning. Skolbyggnaden var rivningshotad på 1950-talet, då en plan för kvarteret fastställdes som innebar rivning av skolan samt nybyggnad av ett stort kommunalt förvaltningskomplex. Planen genomfördes aldrig och på 1970-talet flyttade socialförvaltningens byrå nr 9 in i byggnaden. En rivning av huvudbyggnaden diskuterades även i början av 1980-talet, då den på nytt räddades. Därefter har byggnaden grundförstärkts.

Lokalerna används sedan 1 september 2006 av Göteborgs universitet och utgör en del av Pedagogen.

När Östra Nordstan revs under åren 1965-1975 tvingades jazzklubben Jazz-Artdur att flytta därifrån. Den flyttade 1972 in i källaren på Gamla Latin. Jazz-Artdur drevs av jazzmusikerna Gunnar Lindgren och Lars-Urban Helje. 1978 togs klubben över av Föreningen Jazz i Göteborg och bytte namn till Nefertiti. Klubben finns fortfarande kvar men föreningen som driver den heter Föreningen Nefertiti.

Texten delvis från Wikipedia

Gamla Latin

Gamla Latin. Bild: Rolf Broberg Licens: CC BY-SA 3.0