Lyceum för flickor

Skolan grundades år 1866 under namnet Privata elementarläroverket för flickor av den vid Lunds universitet utbildade 33-årige Bengt Andersin (1833-1900). Efter stiftaren och föreståndaren kallades läroverket mest Andersinska skolan. Denna skola var inrymd i förhyrd lokal vid Drottninggatan. Vid den Fortsätt läsa Lyceum för flickor

Advertisements

Kvarteren Agaten, Onyxen, Granaten och Turmalinen

Kvarteret Agaten (Södra vägen-Berzeliigatan-Hedåsgatan-Tegnérsgatan), kvarteret Onyxen (Hedåsgatan-Berzeliigatan-Skånegatan-Tegnérsgatan, kvarteret Granaten (Södra vägen-Tegnérsgatan-Skånegatan-Burgårdsgatan) och kvarteret Turmalinen (Södra vägen-Burgårdsgatan-Skånegatan-Korsvägen) i stadsdelen Heden skapades när en stadsplan antogs 1890. I den ursprungliga planen från 1873 ingick de fyra kvarteren i kvarteret XXVIII. De ursprungliga Fortsätt läsa Kvarteren Agaten, Onyxen, Granaten och Turmalinen

Kvarteren Bergkristallen, Ametisten och Karneolen

Kvarteret Bergkristallen (Hedåsgatan-Engelbrektsgatan-Sten Sturegatan-Berzeliigatan), liksom kvarteret Ametisten (Wadmansgatan-Engelbrektsgatan-Hedåsgatan-Berzeliigatan) och kvarteret Karneolen (Södra vägen-Engelbrektsgatan-Wadmansgatan-Berzeliigatan) i stadsdelen Heden, tillkom när en ny stadsplan gjordes på 1890-talet. Detta i likhet med alla kvarter i triangeln Södra vägen-Engelbrektsgatan-Stens Sturegatan-Korsvägen. I den ursprungliga planen från Fortsätt läsa Kvarteren Bergkristallen, Ametisten och Karneolen

Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen, Västgötagatan-Smålandsgatan-(Ernst Fontells plats)-Bohusgatan i stadsdelen Heden, bebyggdes först 1907-08 då Göteborgs Elektricitetsverk byggde en transformatorstation i kvarteret som ligger invid det nuvarande polishuset. Därefter tycks kvarteret sakta men säkert ha fyllts av olika verkstads- och förrådslokaler för Elektricitetsverket. Fortsätt läsa Kvarteret Beryllen

Hotell Opalen

Hotell Opalen byggdes 1964 på en tidigare obebyggd tomt i stadsdelen Heden som vid denna tid tillförts kvarteret Opalen efter att från början ha tillhört ett annat kvarter som dock aldrig skapades. Planer på ett storhotell i Reso-regi i Göteborg hade Fortsätt läsa Hotell Opalen

Kvarteret Opalen

Kvarteret Opalen, Sten Sturegatan-Engelbrektsgatan-Skånegatan-Burgårdsplatsen, var det första kvarteret som bebyggdes öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvartet var i likhet med de andra kvarteren öster om Heden från början tänkt att bebyggas med villor för Fortsätt läsa Kvarteret Opalen

Kvarteret Safiren

Kvarteret Safiren, Sten Sturegatan-Hallandsgatan-Skånegatan-Engelbrektsgatan (idag en del av kvarteret Rubinen), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvarteret exploaterades 1883 av J.A. Westerberg och bebyggdes Fortsätt läsa Kvarteret Safiren

Kvarteret Rubinen

Kvarteret Rubinen, Sten Sturegatan-Bohusgatan-Skånegatan-Hallandsgatan (idag Engelbrektsgatan), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. I området som idag omfattas av kvarteret låg landeriet Lilla Katrinelund. I Fortsätt läsa Kvarteret Rubinen

Kvarteret Smaragden

Kvarteret Smaragden, Sten Sturegatan-Stureplatsen-Smålandsgatan-Västgötagatan-Bohusgatan, var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Katrinelunds arrenderade mark. Kvarteret bebyggdes i huvudsak 1886-89 med bostadshus av sten i 4 våningar. De uppfördes efter Fortsätt läsa Kvarteret Smaragden