Mariebergs gård

Mariebergs gård (en gång Mariebergs säteri)  ligger nära Göta älv nordost om Kungälv i Romelanda socken. Egendomen har gamla anor och ägdes i slutet av 1600-talet av familjen Ranck. I början av 1700-talet såldes gården till landshövdingen Axel Erik Roos Fortsätt läsa Mariebergs gård

Advertisements

Kvarteret Kabyssen

Kvarteret Kabyssen, Kabyssgatan-Galateagatan-Såggatan, i Majornas 3:e rote, bebyggdes åren 1917–25 av Bostads AB Nutiden och Bostads AB Framtiden med fristående landshövdingehus. Arkitekt för det nordvästra hörnhuset var Carl (Karl) Severin Hansson och de övriga ritades av D. Blomqvist. För att Fortsätt läsa Kvarteret Kabyssen

Kvarteret Standaret

Kvarteret Standaret, Såggatan-Karl Johans torg-Klareborgsgatan-Ankargatan, i Majornas 3:e rote, bebyggdes åren 1922–23 för Bostads AB Nutiden efter ritningar av Arvid Fuhre. Kvarteret upptar hela södra sidan av Karl Johanstorget och arkitekturen är mycket väl anpassad till läget i stadsbilden. Hela Fortsätt läsa Kvarteret Standaret

Dicksonska stiftelsen i Majorna

Roberts Dicksons stiftelse har fastigheter i 3 kvarter i Majornas 3:e rote. Kvarteret Enhörningen ägs nästan helt av Dicksonska stiftelsen. Första husen i kvarteret Enhörningen byggdes redan år 1858. Dessa hus revs 1974 och ersattes med en byggnad som innehöll Fortsätt läsa Dicksonska stiftelsen i Majorna

Johan Tibergs möbler

Johan Tibergs Möbelaffär AB på Bangatan 19 i kvarteret Gathenhielm, Majornas 3:e rote, startades redan 1923 av Johan Tiberg. Tibergs möbler äger fastigheten där de har sin butik såväl som fastigheter på andra sidan Bangatan i kvarteret Signalen i stadsdelen Fortsätt läsa Johan Tibergs möbler

Kvarteret Enhörningen

När den nya stadsplanen för Majorna lades ut i slutet av 1800-talet kom en del gamla trähus och kåkar att bevaras i kvarteret Enhörningen, Styrmansgatan-Allmänna vägen-Kaptensgatan-Amiralitetsgatan, i Majornas 3:e rote. Där stod dessutom också två stenhus som Dicksonska stiftelsen byggde Fortsätt läsa Kvarteret Enhörningen

Kvarteret Kolumbus

Hela kvarteret Kolumbus, Kaptensgatan-Allmänna vägen-Kommendörsgatan-Amiralitetsgatan,  i Majornas 3:e rote byggdes omkring 1897–1900 av byggmästarna J. H. och David Jakobsson och består av 15 huskroppar. Husen ritades av J.B. Swensson och fick en mycket enhetlig utformning. De flesta lägenheter var från Fortsätt läsa Kvarteret Kolumbus

Djurgårdsskolan

Tre skolbyggnader som uppfördes på 1860- och 1870-talen för Lägre elementarläroverket i Carl Johans församling i kvarteret S.t Göran, Majornas tredje rote. Ett stenhus uppfördes 1864 samt två trähus som uppfördes 1869 (västra trähuset) och 1879 (södra trähuset). Stenhuset är Fortsätt läsa Djurgårdsskolan

Kvarteret S:t Göran

I kvarteret S:t Görans norra del uppfördes friliggande bostadshus på 1860-talet medan den södra delen bebyggdes med skolbyggnader som idag kallas Djurgårdsskolan, på 1860-talet. Bostadshusen var prostbostället som senare byggdes om Betelkyrkan och det Åhmanssonska huset. Kvarteret utgörs av området Fortsätt läsa Kvarteret S:t Göran

Kvarteren Eskulapius och Jordklotet

Kvarteret Eskulapius, Såggatan-Allmänna vägen-Lotsgatan-Amiralitetsgatan och kvarteret Jordklotet, Tellgrensgatan-Allmänna vägen-Såggatan-Amiralitetsgatan, i Majornas 3:e rote, är två kvarter huvudsakligen bebyggda med landshövdingehus. Eskulapius bebyggdes med landshövdingehus 1900–15. I östra delen mot Lotsgatan byggdes Majornas ångbageri (Pååls) med flera stenhus 1909–36. 1989–90 byggdes Fortsätt läsa Kvarteren Eskulapius och Jordklotet