Kvarteret Stegeborg (Lorensbergsparken)

Kvarteret Stegeborg, Johannebergsgatan-Lorensbergsparken-Södra vägen-Berzeeligatan, var ett av de sista kvarteren i Lorensberg som kom att förändras till ett modernare stadskvarter. I det som blev kvarteret Stegeborg låg från början landeriet Lorensberg som senare blev värdshus. … Läs mer

Kvarteren Axevall, Aranäs och Torpa

Kvarteret Axevall, Engelbrektsgatan-Arkivgatan-Geijersgatan, kvarteret Aranäs, Arkivgatan-Kungsportsavenyn-Geijersgatan och kvarteret Torpa, Arkivgatan-Geijersgatan-Götaplatsen-Viktor Rydbergsgatan ligger alla söder om Engelbrektsgatan och bebyggdes inte förrän efter 1929. De sista husen … Läs mer

Villa Medici (Villa Mellgren)

Villa på Högåsplatsen 6 i Lorensbergs villastad som byggdes 1917 för någon i släkten Mellgren enligt ritningar av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson. 1974 köptes villan av Medicinska föreningen som ersättning för en villa på Föreningsgatan 17 i Tjänstemannastaden där de huserat … Läs mer

Studenternas hus

Studenternas hus som ligger i kvarteret Tidö i Lorensberg uppfördes 1931 som kårhus för Göteborgs Högskolas Studentkår (GHS) efter ritningar av R. O. Swensson. Den byggdes i vinkel med en halvsluten gård som anslöt till parken i sydväst. På 1960-talet överbyggdes gården och en ny … Läs mer

Landsarkivets byggnad

Landsarkivets äldre byggnader som ligger i kvarteret Karlsten i Lorensberg ritades av arkitekten Gustaf Améen från Stockholm som innan ritat ett antal kyrkor och andra större byggnader, till exempel Folkskoleseminariet i Lund och uppgången till Kärnan i Helsingborg. Améen inkorporerade i … Läs mer