Kvarteret Koffen

Kvarteret Koffen, Västra Sänkverksgatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Värmlandsgatan-Masthamnsgatan. Delades ursprungligen av Östra Sänkverksgatan och Dalagatan som gick från norr till söder genom kvarteren Loggerten och Koffen. Kvarteret var urpsrungligen bebyggt med magasinbyggnader av trä, men på 1930-talet byggdes ett fryshus och 1997 byggde ett Läs hela inlägget Kvarteret Koffen

Advertisements

Strömmanska huset

Hus i Kvarteret Loggerten som byggdes i slutet av 1800-talet och revs 19126. Bostad för F.O. Strömman och kontor för Strömman & Larsson. Huset revs för att Första Långgatan skulle breddas. Bakom huset låg de trämagasin som idag är loppmarknaden Läs hela inlägget Strömmanska huset

Kvarteret Loggerten

Kvarteret Loggerten, Västra Sänkverksgatan-Lilla Sänkverksgatan/Masthamnsgatan-Värmlandsgatan-Första Långgatan. Från början sträckt sig kvarteret längre mot söder, men en del byggnader revs på 1920-talet för att bredda Första Långgatan. Därefter byggdes en del nya magasinsbyggnader av trä mot den nya bredare gatan. Kvarteret Läs hela inlägget Kvarteret Loggerten

Kvarteret Brigantinen

Kvarteret Brigantinen som inte längre existerar omfattade sannolikt området Hälsingegatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Västra Sänkverksgatan-Första Långgatan-Oskarsgatan. Bebyggdes med låg magasinsbebyggelse i trä i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen revs på 1960- och 1970-talen. Sen dess har området varit gator, trafikleder och parkeringsplatser. Läs hela inlägget Kvarteret Brigantinen

Kvarteret Koggen

Kvarteret Koggen Barlastgatan-Andreegatan-Hälsingegatan-Oskarsgatan. Andreegatan heter idag Oscarsleden och kvarteret har minskats genom utbyggnad av trafikleder. På kartan nedan så heter Andreegatan istället Skeppsbron. Från början ett kvarter med träkåksbebyggelse efter att masthamnarna fyllts ut. En gata, Vingagatan, tycks ha planerats Läs hela inlägget Kvarteret Koggen

Amerikahuset

Amerikahuset i kvarteret Koggen uppfördes i två etapper. De första ritningarna utformades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts. 1923 upprättades nya ritningar av F. O. Peterson & Söner (Sven Steen och Läs hela inlägget Amerikahuset

Kvarteret Vessingen

Kvarter vid Barlastplatsen som omfattar en byggnad, pumphuset eller pumpstationen. Det är en idag fortfarande använd avloppspumpstation och alltså ingen före detta pumpstation som det oftast påstås. Pumpstationsbyggnaden  ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund i nationalromantisk stil. Den uppfördes Läs hela inlägget Kvarteret Vessingen

Wettergrenska huset

Wettergrenska huset i kvarteret Kuttern vid Stigbergsliden byggdes 1897 för Konfektions AB J.A. Wettergen & Co som år 1898 flyttade till den nya fabriken. Arkitekt för byggnaden var Louis Enders. Företaget blev kvar där till 1970 efter att verksamheten lagts Läs hela inlägget Wettergrenska huset

Kvarteret Kuttern

Kvarteret Kuttern, Wollins trappor-Barlastpatsen/Oskarsgatan-Barlastgatan-Stigbergsliden, består nästan totalt av en enda byggnad, Wettergrens konfektionsfabrik. Längst österut i kvarteret finns dock också en modernare kontors- och affärsbyggnad som ersatt en äldre byggnad på platsen.

Kvarteret Kostern

Kvarteret Kostern, Johannesplatsen-Första Långgatan-Masthuggstorget-Andra Långgatan. Kvarteret bebyggdes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 1896 invigdes Sjömanshemmets byggnad mot Masthuggstorget. Den revs 1942 och ersattes då med en nyare byggnad. På Andra Långgatan 53 drevs en porrbio vid namn Läs hela inlägget Kvarteret Kostern