D. Carnegie & Co som bryggeri

Firman D. Carnegie & Co var från början ett järnhandelshus som grundades 1803 när David Mitchell, ägare av en handelsfirma där David Carnegie d.ä. och Jan Lamberg arbetade dog. Verksamheterna togs över av en ny firma bildad av de tidigare Läs hela inlägget D. Carnegie & Co som bryggeri

Advertisements

AB Coronado

Coronado bildades 1986 av Bilspedition och Philipsons, var börsnoterat och var ett av Sveriges största fastighetsbolag i slutet av 1980-talet. In i bolaget fördes Bilspeditions terminalbyggnader och Philipsons verkstäder och bilhallar. Coronado investerade därefter i fastigheter i framförallt Tyskland. VD Läs hela inlägget AB Coronado

J.A. Wettergren & Co

Del 8 av 8 i serien Textilföretag

Del 8 av 8 i serien TextilföretagEva Wettergren, änka efter en skomakare, grundade år 1836 en liten butiksrörelse i en bod invid Tyska kyrkan i Nordstaden där hon sålde hemvävnader. efter en tid flyttade hon verksamheten till rådhusets källare. 1847 Läs hela inlägget J.A. Wettergren & Co

Claes Johansson & Co

Del 7 av 8 i serien Textilföretag

Del 7 av 8 i serien TextilföretagClaes Johansson (1843-93) från Mark flyttade till Göteborg år 1875 och öppnade en manufakturaffär på Kungsgatan 47. Samma år övertog han också Annelunds Väveri i Masthugget från brodern Johannes Johanssons firma Johansson & Carlander.  Läs hela inlägget Claes Johansson & Co

Annelunds Väveri

Annelunds Väveri som låg i hörnet Nordhemsgatan/Fjärde Långgatan (kvarteret Fregatten) startades år 1870 av firman Johansson & Carlander men redan 1875 såldes väveriet till Claes Johansson, bror till Johannes Johansson i firman Johansson & Carlander. Claes Johansson hade 1875 också Läs hela inlägget Annelunds Väveri

A. Krüger & Son

A. Krüger & Son var ett arkitektkontor och en ingenjörsbyrå i Göteborg, som grundades av den tyskfödde byggmästaren och arkitekten August Krüger ((1822-1896)) under namnet A. Krüger. Efter det att arkitekten Johan August Westerberg (1836-1900) anslutit till firman, bytte den namn Läs hela inlägget A. Krüger & Son

Järnvågen

Järnvågen började anläggas 1624 på en holme i Stora hamnkanalen, där Brunnsparken nu ligger. I storbranden 1813 brann den sista resten av järnvågen i Brunnsparken ner. Vid järnvågen vägdes och granskades järnet vägas innan det skeppades ut till annat land. Läs hela inlägget Järnvågen

Göteborgs Handelsbank

Del 15 av 15 i serien Banker, finans och investmentbolagGöteborgs Handelsbank grundades 1897 i samarbete med Stockholms Handelsbank. Initiativtagare var ett konsortium bestående av G.D. Kennedy som blev ordförande i den nya banken, Aug. Koch, Fr. Berndtson, E.E. Hagelqvist, Christian Läs hela inlägget Göteborgs Handelsbank