Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Handelshus & företagande

Nacksving Studios

Nacksving Studios ligger i en fastighet på Kungsgatan 5 som via trappuppgången är sammanbyggd med en annan fastighet på Kungshöjd. Det stora studiorummet är en f d kommendantsbostad i det skytte- och fästningsvärn som låg på platsen (Carolus XI Rex) och var en del av Göteborgs tidiga försvarsverk.

Studion byggdes på det tidiga 70-talet av ljudfirman Tal & Ton som huserade i våningen ovanför och stod färdig 1973. Innan dess ska där ha legat en nattklubb vid namn Carolus Rex. Skivbolaget Nacksving flyttade under sent 1970-tal successivt in i lokalerna. 1977 fick de först ett litet utrymme som kallades mixrummet och låg en halv trappa upp från stora studion.

1980 övertogs Nacksving hela Tal & Tons lokaler inklusive studion. 1981 föll dock bolaget ihop och Tommy Rander som varit en ledande person i Nacksving köpte studion. 1987 sålde Rander studion vidare till Urmas Plunt som efter några år sålde den igen till nuvarande ägare.

Kungsgatan 5

Kungsgatan 5 och bakomliggande hus.

Advertisements

Eckersteins bokhandel

Grundlades 1905 av O.E. Eckerstein som Haga Bokhandel, enligt många uppgifter i hörnet av Sprängkullsgatan och Norra Allégatan. Jag hittar dock också andra adressuppgifter i Haga såsom Husargatan 15 och Husargatan 16. Det senare stämmer dock sannolikt inte för där påstår de också att bokhandeln sn låg på Vallgatan vilket den dock veterligen aldrig gjort. Författaren Stewe Claeson har skrivit om hur det kunde vara i denna bokhandel:

När jag växte upp hade vi mycket få böcker hemma. Men böcker var tidigt det jag uppfattade som viktigast i livet. Jag sparade och köpte böcker när jag kunde, men var fattig student. På gamla Eckersteins i Göteborg var jag en flitig gäst, men mindre flitig kund, av självklara skäl. När Faber & Faber gav ut T. S. Eliots Collected Poems i ett vackert ljusblått linneband, hade jag många gånger stått där och fingrat på det, gång efter gång.

Den boken skulle kosta lika mycket som månadshyran på min studentlägenhet och jag satte tillbaka den. Gång efter gång. Tills bokhandlaren som jag alltid pratade med kom fram till mig och frågade om jag tänkte bestämma mig. Jag skakade på huvudet. Den var för dyr för min ekonomi – mitt bibliotek växte med hjälp av antikvariaten och billiga pocketböcker.

Han nickade, tog ut det vackra bandet och såg på det. Och plötsligt tappade han boken i golvet. Jag minns hur skräckslagen jag blev, han böjde sig, tog upp den, såg på den, ingenting hade hänt. Sedan sa han, bekymrat: ‘Ja en så misshandlad bok kan jag bara ta en krona för.’ Och följde med mig till kassan.

I slutet av 1960-talet eller början av 1970-talet köptes bokhandeln upp av bokförlaget Almqvist & Wiksell som köpt upp en lång rad bokhandlar i olika svenska städer. 1973 köptes hela Almqvist & Wiksell av företaget Esselte. I köpet ingick en bokhandel på Gamla Brogatan i Stockholm sam flera dnara bokhandlar såsom Lundequistska i Uppsala, Eckersteins i Göteborg, Sahlströms i Linköping och Westlings i Örebro. Under 1970- och 80-talen förvärvades ytterligare tre stora bokhandelsrörelser: Nordiska Bokhandeln i Stockholm, Gumperts i Göteborg med filial i Jönköping och Akademibokhandeln i Lund med filialer.

Eckersteins flyttade till Lilla Korsgatan 4 år 1975 för att 1991 läggas ner.

Dess företag kom sen att hamna i Akademibokhandelsgruppen som bildades 1992 ur den tidigare Nordiska Bokhandelsgruppen, som i sin tur bestod av butiker som tidigare ingått i det studentkårsägda Academus respektive ESSELTE Bokhandel. Academus förvärvades av Konsumentföreningen Stockholm 1987, och ESSELTE Bokhandel 1990. Ägandet övertogs 1992 av Kooperativa Förbundet, som också ägde Norstedts Förlagsgrupp samt internetbokhandeln Bokus.

Idag ägs Akademibokhandelsgruppen AB av ett riskkapitalbolag och har omkring 480 anställda. Någon bokhandel med namnet Eckerstein existerar inte.

O. Lyrholm & Co

O. Lyrholm & Co grundades av Otto Lyrholm i Göteborg. 1870 köpte firman en tredjedel av Källskärs sågverk invid Söderhamn varvid detta fick firmanamnet Källskärs sågverks intressenter. Övriga delägare var Karl Anton Rettig och E.A. Wennström med en tredjedel var. År 1882 återköpte Wennström Rettigs andel och 1892 bildades Källskärs AB, som då övertog rörelsen.

1896 sålde Wennström sin andel till firman O. Lyrholm & Co, som då blev ensam ägare. År 1903 övertogs aktierna i bolaget av C.F. Neame & Co i London, som 1916 sålde dem till Åsbacka Trävaru AB i Söderhamn. Andra företag firman var engagerad i var Forsviks AB och AB Åsunden.

Otto Lyrholms son Anders Lyrholm (1869-1905) blev med tiden också delägare i firman. Han var också VD i Forsviks AB och AB Åsunden. Forsviks AB övertogs 1904 av ett konsortium i Göteborg med Carl Lyon, Olof Wijk den yngre, Carolina Röhss och James Keiller Jr som största ägare.

1908 ombildades O. Lyrholm & Co till aktiebolag med namnet AB O. Lyrholm & Co.

Från 1905 var Alfred Sjöberg VD i AB Åsunden och från 1908 var han styrelseledamot i AB O. Lyrholm & Co i vilket han varit anställd sen 1897.

P Em Lithander och Co

Handelsfirman P. Em. Lithander & Co bildades i Göteborg år 1870 av Pehr Emanuel Lithander och växte under 1800-talets sista decennier fram till ett av de ledande grosshandelsföretagen i textilbranschen. 1893 blev sonen Edvard Lithander delägare. Firmans huvudkontor och lager fanns länge på Stora Nygatan 19/Stora Nygatan 21 i centrala Göteborg.

Firman blev 1898 aktiebolag under namnet P. Em. Lithander & Co:s Handels och Industri AB med sönerna Edvard Lithander och John Lithander som delägare. Namnet ändrades sedermera till P. Em. Lithander & Co AB.

Företaget var länge inriktat på handel med olika slag av textilier. Under 1940- och början av 1950-talet breddades emellertid sortimentet, och i detta syfte bildades en rad dotterföretag. På denna tid var Lars Lithander verksam i företaget. Sålunda tillkom AB Pelanco, som huvudsakligen var verksamt inom trikåbranschen; vidare övertogs det i Kristianstad 1923 grundade AB Damkappor, och för den i Göteborg drivna tillverkningen av damklänningar m.m. bildades AB Varla Konfektion.

Engrosförsäljningen av tyger, länge firmans viktigaste verksamhetsfält, nedlades år 1955. Samma år flyttade företaget från Göteborg till nya lokaler i Kungsbacka, där i samband härmed ett nytt bolag, AB Validamaskiner, startades.

Under den följande 10-års perioden inskränktes emellertid verksamheten starkt. Sålunda nedlades AB Pelanco 1958, och vid årsskiftet 1965-1966 avvecklades AB Varla Konfektion. Sistnämnda år såldes också det tredje och sista av firmans dotterbolag i Kungsbacka, AB Validamaskiner.

Andra källor: A. Attman: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Brand- och lifförsäkrings AB Svea

Brand- och lifförsäkringsaktiebolag Svea var ett försäkringsbolag som grundades 1866 i Göteborg. Från 1951 Försäkrings AB Svea-Nornan.

Innan Svea grundades fanns s.k. ömsesidiga försäkringsinrättningar i Göteborg och Göteborgs och Bohus län. På grund av den brandfarliga bebyggelsen och stadseldarna lyckades de inte fylla sin uppgift. Livförsäkringen hade dittills främst bedrivits av utländska bolag.

Bland de som tog initiativet till återfinns en grupp affärsmän och företag med anknytning till Skandinaviska Kredit AB, däribland, James Dickson & Co, D. Carnegie & Co, Olof Wijk & Co, J.W. Wilson, D.O. Francke, Theodor Mannheimer, Moritz L. Magnus & J. Hartvig (Jacob Elliott), J.A. Kjellberg & Söner, Ekman & Co, G.H. Hegardt & Co (Oscar Andrén), C. Fr. Waern & Co och Wilh. Röhss & Co. I interimsstyrelsen ingick  bl.a. Oscar Dickson, Oscar Ekman och Janne Ekman. Efter att företaget bildats 1866 så bestod den första valda styrelsen av Charles Dickson, Olof Wijk, Carl. O. Kjellberg, J.W. Wilson, D.O. Francke och J. Elliott. Till VD utsågs Edvard Boye, innan dess VD i Mölnlycke Manufaktur AB. Han efterföljdes 1892 av Ernst Bring och Max Olbers.

hade sitt första huvudkontor på Västra Hamngatan 11. Men redan året efter inköptes en annan fastighet på Västra Hamngatan 3, som revs 1887, varefter en ny byggnad uppfördes som stod färdig 1889.

Eftersom det var ett brand- och livförsäkringsbolag var bolaget förhindrat att även ägna sig åt andra branscher, som inbrotts-, vattenledningsskada, ansvarighet, olycksfalls – och bilskadeförsäkring. Därför bildades Försäkringsaktiebolaget Nornan som dotterbolag år 1918. VD för Nornan under hela dess existens var Axel Hellberg 1948/49 bröts livförsäkringsverksamheten ut i ett nytt bolag, Liv-Svea. Kort därefter, 1950/51, slogs Svea och Nornan ihop till Försäkrings AB Svea-Nornan. Ett år senare köpte företaget aktiemajoriteten i holdingbolaget Argo som ägde försäkringsbolagen Ocean, Gauthiod och Sveriges Allmänna Försäkrings AB.

Styrelseordförande i Svea och Svea-Nornan

Johan E. Ekman, 1915-1919
Axel Carlander, 1919-1934
Herman Mannheimer, 1935
Malte Jacobsson, 1936-1953
Hakon Leffler, 1954-1956
Franz Hartmann, 1957-1961

Verkställande direktörer

Edvard Boye, 1866-1892
Ernst Bring, 1892-1915
Max Olbers, 1892-98 (tillsammans med Bring)
C.A. Hjelm, 1915-1920
Theodor Wijkander, 1920-1941
Arvid Hellberg, 1942-1952
Pehr Gyllenhammar, 1953-61

1960 slogs försäkringskoncernen Skandia i Stockholm ihop med Svea-Nornan kallad Skandia-Svea med Försäkrings AB Skandia som moderbolag. Året efter införlivades Försäkrings AAB Skåne-Malmö med den ny koncernen Skandia-Svea-Skåne. Pehr Gyllenhammar blev i samband med detta VD i Skandia och Axel Roos chef för Svea-Nornan.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Sjöförsäkrings AB Gauthiod

Sjöförsäkrings AB Gauthiod var ett försäkringsbolag som bildades 1863 i Göteborg. Stiftarna av Sjöförsäkrings AB Gauthiod var bland andra Oscar EkmanEmil Ekman, Henning Frisell, August Röhss och August Leffler. Huvudkontor etablerades inledningsvis i konsul Oscar Ekmans hus, varifrån företaget efter ett år flyttade till Norra Hamngatan 14. År 1883 flyttades verksamheten till Västra Hamngatan 5, och år 1900 till Västra Hamngatan 10.

Gauthiod-huset, Västra Hamngatan 10

Gauthiod-huset, Västra Hamngatan 10

I början innehades positionen som verkställande direktör av Herman Henriques och Carl Mauritz Nyström, från 1865 av Harald Fleetwood som 1892 efterträddes av J.P.L. Anderson. Under Fleetwoods tid växte bolaget rejält. Ordförande i styrelsen var under lång tid personer ur familjen Ekman. Bolaget ägnade sig i första hand åt försäkring av transporter. Från 1870 tillhandahöll man även försäkringar mot totalförlust av fartyg, och från 1871 transport av varor över land. Gauthiod byggde upp verksamhet även utomlands, med agenturer i Oslo, Hamburg och Bremen.

År 1952 köpte Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan aktiemajoriteten i det 1945 bildade förvaltningsbolaget Argo, som ägde sjöförsäkringsbolagen Ocean, Gauthiod och Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB i Göteborg.

Text i huvudsak från Wikipedia.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB

Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag är ett försäkringsbolag som bildades 1872 i Göteborg. Allmänt kallades företaget Allmänna.

Initiativtagarna till bildandet av försäkringsbolaget var J.E. Gadelius (lärare vid Navigationsskolan), August Fröding och Joseph Heyman. Bolaget bildades samma år som Försäkrings AB Ocean, Sjöförsäkrings Aktiebolaget Ägir (Stockholm) och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening. I anslutning till Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB bildades också Återförsäkrings AB Triton.

Verksamheten tog sin början i fastigheten Norra Hamngatan 14. År 1923 köpte Allmänna fastigheten Västra Hamngatan 9, samma byggnad där Sjöförsäkrings AB Gauthiod återfanns. Allmänna disponerade andra våningen.

Bolagets första VD blev Gadelius, som efterträddes av Engelbert Rinman. Under tre decennier ledde han bolaget fram till 1908. Axel Rinman, sonen, övertog då ledningen. Denne var under 14 år även ledare för International Union of Marine Insurance, varigenom bolaget hamnade i blickfånget rent internationellt. År 1943 blev Pehr Gyllenhammar ny VD. Under dennes ledning bildades holdingbolaget Argo 1945. 1952 köptes aktiemajoriteten i Argo av Svea-Nornan, vars VD Gyllenhammar blev.

Text från Wikipedia.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Försäkrings AB Ocean

Försäkrings AB Ocean var ett försäkringsbolag i Göteborg som grundades 1872. Det konstituerande mötet för Sjöförsäkrings AB Ocean som bolaget ursprungligen hette hölls den 14 december 1872. Den första bolagsstyrelsen bestod av August Leffler, Cecil Hellstenius, August Carlsson, Adolph Meyer och E.G. Edelfelt. Senare ändrades namnet till Försäkrings AB Ocean.  Bland initiativtagarna fanns också Adolf Florell och Olof Melin som båda var delägare i Aug. Leffler & Co.

Innan bolaget 1886 förvärvade fastigheten Västra Hamngatan 8, av fabrikören G.R. Prytz, låg huvudkontoret i Aug. Leffler & Co:s byggnad vid samma gata. Ursprungligen var Ocean, som namnet avslöjar, ett sjöförsäkringsbolag. 1888 bildades ett dotterbolag till Ocean, Återförsäkrings AB Union,.

Ocean-huset Västra Hamngatan 8

Ocean-huset Västra Hamngatan 8

VD vid starten var sjökapten Edelfelt, som avled 1892. August Lillienau efterträdde honom, som fortsatte utvidgningen av affärerna. 1912 efterträddes denne av Carl Ahlberg. När han i sin tur avled 1933 valdes Robert Magnusson till VD.

Redan de första åren drabbades bolaget av många och svåra haverier. Första världskriget resulterade i nya problem, som krigsriskförsäkringar. Andra världskriget och avspärrningarna medförde inte alls samma problem med krigsriskförsäkringar. Så småningom utökades branscherna till att omfatta ansvarighets-, brand-, garanti-, glas-, inbrottsförsäkring.

1943 köptes Sjöassuranskompaniet i Stockholm. 1945 bildades Aktiebolaget Argo som holdingbolag för Ocean med dotterbolaget Sjöassuranskompaniet, Sjöförsäkrings AB Gauthiod och Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB. När Robert Magnusson avgick med pension 1948 tillträdde Pehr Gyllenhammar. Han var sen tidigare chef för Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB, skaparkraften bakom holdingbolaget AB Argo, och blev nu VD även för Ocean, holdingbolaget Argo och dotterbolaget Union. 1950 uppköptes aktiemajoriteten i Försäkrings AB Amphion som dock redan innan dess hade Ocean som huvudägare 1952 förvärvade Svea-Nornan aktiemajoriteten i Argo och året efter blev Ocean åter ett utpräglat sjöförsäkringsbolag.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

 

Försäkrings AB Amphion

Försäkringsaktiebolaget Amphion var ett försäkringsbolag som bildades 1916 i Göteborg. Verksamheten startade i fastigheten Lilla Torget 2. År 1922 förvärvade bolaget fastigheten Stora Nygatan 17 ½ av Robert Dicksons arvingar.

De branscher inom vilka bolaget återfanns representerat är allt från sjö- och krigsförsäkringar, de ursprungliga branscherna, till brand och de s.k. småbranscherna. Bolaget drev återförsäkring i snart sagt alla branscher utom liv. 1919-23 fanns ett dotterbolag, Återförsäkringsaktiebolaget Odeion, som dock sistnämnda år införlivades med Amphion. 1923 bytte bolaget också namn från Återförsäkringsaktiebolaget Amphion till Försäkringsaktiebolaget Amphion.

Den första styrelsen utgjordes av August Lillienau, som verkade som ordförande, och Carl Ahlberg, J. Alb. Janson, E.W. Molin och VD:n Per Gyllenhammar. När Gyllenhammar avled 1930 efterträddes han av Eric A. Hygrell, som vid sin pensionering efterträddes av Knut Zetterqvist.

År 1950 förvärvade Försäkrings AB Ocean aktiemajoriteten, varefter bolagsstyrelsen rekonstruerades. Per Gyllenhammar d.y. blev nu ordförande i styrelsen. Han var sen 1948 VD i Försäkrings AB Ocean-Gauthiod. När Svea-Nornan skaffade sig aktiemajoriteten i holdingbolaget Argo kom Amphion att tillhöra Sveagruppen.

 

Sleipners Hyrverk

Sleipners Hyrverks AB grundades 1907 av grosshandlaren Anders Skog och ingenjören Siewens när de köpte hyrverksverksamheten som tidigare bedrivits av Johan A. Holmdahl.

Holmdahl köpte verksamheten 1898 och var alltså inte grundare vilket påstås på hemsidan för Sleipners Hyrverk. Grundare var sannolikt den tidigare ägaren Janne Jonson om företaget grundades så tidigt som 1880 vilket hävdas på hemsidan för dagens Sleipners Hyrverk.

Företagets verksamhet var från början enbart baserad på landeriet Leontinedal på Hagaheden (nuvarande Vasastaden) men efterhand som företaget växte fick de stall och bilcentraler även på andra håll. Hyrkuskverksamhet med bilar startade företaget med under Holmdahls tid, år 1904.

Leontinedal med Sleipners Hyrverk

Leontinedal med Sleipners Hyrverk

I mars 1922 bildades Göteborgs Droskägareförening u.p.a. av Sleipners Hyrverk AB ihop med ett antal enmansföretag. Denna förening blev senare Taxi Göteborg.

1927 delades verksamheterna började konkurrera ut hästen. Nya Bil AB Sleipner bildades för bilverksamheten. 1936 sålde företaget alla sina bilar till de enskilda förarna.

1963 så kördes det sista uppdraget med hästdroska i företaget Sleipners Hyrverk AB.

I slutet av 1970-talet återupptogs höstdroskverksamhet av ett företag som använde samma namn som det gamla företaget Till en början
enbart vid bröllopskörningar men sedan 1993 körs också begravningar, med vagnar som tillhört gamla Sleipner och taxikörningar. Företaget har inget med det gamla Sleipner att göra utan är en sidofirma till Ale Affärsbyrå KB som ägs av Jan Pressfeldt i Skepplanda. Det är detta företag som har hemsidan med den inte helt korrekta historien.