Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Götheborg

Ostindiefarare byggd på Terra Nova i Stockholm år 1738. På 340 läster med 30 kanoner och 120 personers besättning. Skeppsbyggmästare var William Macets (Mackerts, Welam Maketz, Welam Migget). Maketz var skeppsbyggmästare mellan 1724 och 1749. Under den tiden byggdes också Friedericus Rex SueciaeSueciaFreeden och Hoppet vid varvet.

1:a resan, 7:e expeditionen, till Kanton, jan 1739 – 15/6 1740

Kapten: Peter von Utfall
Superkargörer: Charles Morford, Daniel Vignaulx, Gerard Barry, John Williams, Henrik König

Skeppet såldes till nästa expedition för 84 000 dlr smt.

2:a resan, 9:e expeditionen, till Kanton, 16/2 1741 – 18/7 1742

Kapten: Bengt Askbom
Superkargörer: Charles MorfordDaniel Vignaulx, John Williams, John Henry Matsen (Johan Heinrich Matzen)

Det sammanlagda subskriptionsbeloppet (det som satsade av intressenter) för Götheborg och Calmar inför denna expedition har beräknats till 1,9 miljoner dlr smt.

Större intressenter, namn, dlr smt

Magnus Lagerström, 792 000 (kanske som ombud för andra då han inte fick nån utdelning på mer än 52 000)
Hugh Campbell, 650 000
Niclas Sahlgren, 460 000
Charles Pike, 330 000 (kanske som ombud för andra då han inte fick nån utdelning)
Urbano Arnold, 205 571 (han fick utdelning för 89 000)
Colin Campbell, 100 000
James Gough & Co, 75 300
Peter Prolis änka, 74 300
Eric Nissen, 60 600
Thomas Coppinger, 40 000
Niclas Jacobsson, 32 300
Johan Gustaf Nissen, 18 800
Eleonora Wachtmeister, 14 000
Gustaf Cahman, 11 400

Bland de som satsade pengar i denna expedition som också innefattade fartyget Götheborg fanns också superkargören Daniel Vigneaulx  (4 505 dlr smt) och de flamländska handelsmännen Jan. Bapt. van Schoonendonck (3 000) och Anna Janzen (3 000). Flamländaren Urbano Arnold var en av de största investerarna vilket syns i tabellen. James Gugh & Co var en firma i Cadiz som ofta satsade pengar i Svenska Ostindiska Kompaniets resor på olika sätt (finansiering av silverköp, bodmerilån till besättningsmän eller direktinvesteringar).

England och Spanien låg i krig sedan 1739 vilket ledde till att Götheborg uppbringades på resa från Cadiz till Canton av engelska örlogsskeppet The Biddeford med 24 kanoner och med Lord Forrester som kapten. Han var onykter och hotade skjuta ihjäl 4:e styrmannen Axel D. Stålhandske som tagits ombord för förhör. Götheborg fördes till Madeira och blev där uppehållna i en månad. Britterna ansåg att svenskarna var lurendrejare destinerade till Kanarieöarna med spanska varor, spanjorer och engelsmän.

Resan gav 312 552 dlr smt i vinst (40 % avkastning på insatt kapital) plus en fond på 66 332 dlr smt för oförutsedda utgifter. Värdet av den fria förningen (pacotill) uppgick till 30 % av försäljningen.

Sammanställning av ekonomiskt resultat

Överskott av försäljning: 1 223 149 dlr smt
Insatt kapital: 783 381 dlr smt
Provision: 97 851 dlr smt
Vinst: 312 552 dlr smt

3:e resan, 11:e expeditionen, till Kanton, 14/3 1743 – cirka 12/9 1745

Kapten: Erik Moreen
Superkargörer: Auguste Tabuteau, John Williams, Nils Ström, Andreas (Anders) Gotheen, Georg Kitchin

Förliste under inseglingen till Göteborg. Efter en resa på 30 månader och med bara 900 meter kvar till ankarplatsen rände hon den 12 september 1745 upp på det välkända grundet Hunnebådan utanför Älvsborgs fästning. Det som kunde bärgas såldes på auktion en månad senare och tillät en utdelning av 14 1/2 %. Över 70 % av det bärgade utgjordes av gods tillhörande besättningens fria förning (pacotill).

Det är oklart vad som orsakade grundstötningen, och ett av skälen är bristen på samtida skriftliga källor. Götheborg hade en mycket erfaren lots ombord, den på Brännö uppväxte Caspar Matthisson (1712-1783), som vid olyckstillfället hade 7,5 års erfarenhet som ordinarie lots. Trots detta grundstötte alltså Götheborg plötsligt på undervattensklippan Hunnebådan – på 1700-talet kallad Knipla Börö och senare även Göteborgs-grundet eller Ostindiebådan.

I den skriftliga förklaring som kapten Eric Moréen och besättningen lämnade gemensamt till Göteborgs Rådhusrätt den 19 september samma år, anges att vädret den 12 september var vackert och klart, vinden ”foglig” (gynnsam; mild) samt kommande från sydväst eller västsydväst. Detta måste anses vara idealiska förutsättningar, då vinden kom i stort sett rakt akterifrån. Över Rivöfjorden mötte skeppet strömmen från Göta älv. Navigeringen och segelföringen tycks ha varit korrekta fram tills olyckan inträffade, vilket platsen för grundstötningen tyder på. Skeppets fart var cirka tre knop, då Götheborg gjorde en oplanerad styrbordsgir och gick på grundet.

Resan har till viss del beskrivits av kvartermästaren Mathias (Matts) Holmers i hans biografi och av Ernst Klein som skrivit om Matts Holmers:

På Holmers nästa resa, med skeppet Göteborg, som avgick 14 mars 1743, och där han redan synes ha avancerat till lärstyrman, måste man på grund av proviantbrist ligga 5 månader i Batavia. »Led mycken nöd för stormar, Liung Eld och Åskedunder och en Grufwelig hetta, der miste vi 35 man uti den starka hettan.» På hemresan grundstötte »Götheborg» i sista stund »på en Klippa utanför Älfsborg, och både jag och flera officerare miste wårt gods».

Även skeppsprästen Petter Holmertz har skrivit en dagbok som beskriver delar av resan.

Lasten ombord under Götheborgs sista resa

 • 133 ton tutanego.
 • 100 ton porslin.
 • 366 ton te.
 • 19 kistor siden.
 • 11,4 ton gallingal.
 • 3,4 ton pärlemor.
 • 2,3 ton rotting.
 • 1,8 ton peppar

Uppgifter om pacotill (fri förning, dv det som superkargörer och andra köpte och sålde för egen räkning) från Götheborgs tre resor, befattning, dlr smt

1:e superkargör, 112 329
3:e superkargör, 46 276
4:e superkargör, 12 876
1:e assistent, 9 249
3:e assistent, 10 518, genomsnitt av två uppgifter
1:e kapten, 22 935
2:e kapten, 24 447
2:e styrman, 19 076, genomsnitt av två uppgifter
3:e styrman, 7 215, genomsnitt av två uppgifter
4:e styrman, 4 935, genomsnitt av två uppgifter
Skeppspräst, 5 028, genomsnitt av två uppgifter
1:e fältskär, 6 661
1:e timmerman, 2 339
Kvartermästare, 436
Kypare, 431
Skeppskock, 372
Kadett, 395
Matros, 329, genomsnitt av 11 uppgifter

Texten delvis från Wikipedia

Götheborg

Den moderna kopian (rekonstruktionen) av ostindiefararen Götheborg

Andra källor:

Per Forsberg, Ostindiska kompaniet, några studier, 2015
Per Forsberg, Lars Melchior och Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014

Advertisements

23 Responses to Götheborg

 1. […] dlr smt före resan. Bland de som satsade pengar i denna expedition som också innefattade fartyget Götheborg fanns superkargören Daniel Vigneaulx  (4 505 dlr smt) och de flamländska handelsmännen Urbano […]

 2. […] skeppet Götheborgs andra resa till Kanton 1741-42 var han kapten vilket han också var på Götha Leijon 1746-49. […]

 3. […] resa från varvet i Stockholm till Göteborg år 1741 för att sen 1743 få befälet på fartyget Götheborg på dess tredje resa till Kanton 1743-175. En resa som slutade med förlisning i hamninloppet till […]

 4. […] gjord sin första resa till Kanton som midshipman ombord på Götheborg 1743-45. 1753-56 och 1758-59 tredjestyrman på Prins Carl och andrestyrman på Prins Friederic […]

 5. […] tullnären Hans Borgman och Brita Ek. Han tjänstgjorde i Ostindiska kompaniet som assistent på Götheborg 1743-45 och som superkargör på Prins Gustaf 1746-48 och på Riksens Ständer 1760-62. Brita Ek, […]

 6. […] ostindiefararen Götheborg under resan 1743-45 var Olof Bergendahl tredje assistent och på Cronprins Adolph Friederic 1746-48 […]

 7. […] Svenska Ostindiska Kompaniet var en person med samma namn, Nicholas Carpentier, tredjestyrman på Götheborg 1739-40, andrestyrman på  Drottningen av Swerige 1742-44 på vilket han efter kaptenens död tog […]

 8. […] ostindiefararen Götheborg under resan 1743-45 var Hans Georg Dathan matros. Han blev senare skeppare och kofferdiskeppare och […]

 9. […] föddes i Östergötland och var år 1748 bosatt i Göteborg. Han var matros på ostindiefararen Götheborg 1743-45 och på Calmar 1746-48. På Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1748-50 var han konstapels math. […]

 10. […] föddes 1720, bosatt i Askersund 1740 samt gift och bosatt i Göteborg 1756. Han var matros på Götheborg 1741-42 eller på Calmar 1741-43, på Calmar 1746-48 och på Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1748-50. […]

 11. […] resor som superkargör mellan 1743 och 1781, plus ett antal andra. Han var bland annat med på Götheborg 1743-45 som fjärde superkargör när den förliste i Göteborgs hamninlopp. På samma resa var […]

 12. […] fjärde superkargör på Götheborg 1741-42 och på Friedericus Rex Sueciae (1744-45). Vid hemkomsten 1745 var han sjuk och avled en […]

 13. […] Gabriel Lood (1726-1779)  tjänstgjorde som kadett (midshipman) på Götheborg 1741-42 och 1743-45. Därefter var han tredje assistent på Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1746-47, […]

 14. […] vid amiralitetet i mars 1740. Midshipman på ostindiefararen Götheborg 1741-42 och 1743-45. Lärstyrman vid amiralitetet 1745-12-31. Tredjestyrman på Hoppet 1748-49, […]

 15. […] arbetade som medelstyrman på ostindiefararen Götheborg 1738-40, tredjestyrman på Calmar 1741-43 och 1744-45, andrestyrman Cronprinsessan Lovisa Ulrica […]

 16. […] Waldenström (1730-1804).  Den första resan till Ostindien gjorde han som volontär på Götheborg 1743-45 och sedan vara han hovmästare på Calmar 1746-48. Därefter var han buteljör på Hoppet […]

 17. […] En av dem var kommendör Axel Didrik Stålhandske som var fjärdestyrman ombord på skeppet Götheborg under resan 1741-42. Han var son till schoutbynacht Johan Volmar Stålhandske (1680-1742) och […]

 18. […] skeppspredikant på Götheborg 1739-40 (information om detta på Wikipedia är felaktig). Tog pastoralexamen 1741 och blev […]

 19. […] i expeditionen. Arnold satsadede även i flera andra expeditioner, exempelvis den 9:e med Götheborg och Calmar och den 11:e med Götheborg och […]

 20. […] Terra Nova, det är sannolikt ett misstag, han missar också att det är en ostindiefarare), Götheborg (1738), Freeden (1746), Prins Gustaf (1746), Hoppet (1747), Prins Friederic Adolph (1753), […]

 21. […] förliste, Suecia (1740), Götheborg (1745), Stockholm (1745), Drottningen av Swerige (1745), Prins Friederic Adolph (1761), Götheborg […]

 22. […] i totalt 13 resor varav 8 stycken är kända och blev med tiden fältskär (läkare). På skeppet Götheborg var han tredje fältskär under resan 1743-45. Han hade troligen varit skeppsgosse på den första […]

Kommentera