Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Johan Henrik Matzen

Johan Henrik Matzen (John Henry Matsen) föddes 1708 i Göteborg som son till handlanden Niclas Matzen (1663-1720) och Dorotea Calmes. Han tog arbete i Ostindiska Kompaniet medan hans två bröder Harder Matzen och Niclas Matzen blev framgångsrika handelsmän i Göteborg.

Var fjärde superkargör på Götheborg 1741-42 och på Friedericus Rex Sueciae (1744-45). Vid hemkomsten 1745 var han sjuk och avled en kort tid därefter.

En fjärde bror, Albrekt Matzen (1719-53), var på resa i Ostindien 1740 men återkom till Göteborg där han blev handlande.

Läs också: Matzen – köpmannafamilj i 1700-talets Göteborg

Advertisements

One Response to Johan Henrik Matzen

  1. […] James Maule Superkargörer: Andreas J. Flanderine, Jacob von Utfall, Peter von Kampe, John Henry Matsen, John […]

Kommentera