Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Erik Moreen

Erik Moreen (eller Morén) föddes troligen i Göteborg. Han var son till Lars Moreen (1674-1709) som när han föddes hette Laurentius Moraeus. Lars Moreen var son till prästen Olaus Petri som tog nmanet Moraeus. Han var gift med Francis (Frances) Higginson som dog 20 september 1712. Olaus Petri var från en prästsläkt på Öland känd sedan 1500-talet.  Olaus Petri var en kort tid också militärpräst.

Erik Moreen vare gift med Beata Elisabeth Bohman och de hade med all sannolikhet fler barn. En son var Eric Gustaf Morén som finns upptagen i bouppteckningen. En annan kan ha varit Per Moreen som gjorde flera resor till Ostindien som styrman, bland annat på Sophia Albertina 1755-56.

Lars Moreen var löjtnant vid amiralitetet i Göteborg och även sonen Erik Moreen började sitt yrkesliv i marinen. Under sin tid som löjtnant i amiralitetet var Erik Moreen också skeppare på handelsfartyg. Ett av dessa skepp var Götha Leijon som på en resa mellan Livorno och Marseille år 1741 kapades av två spanska skepp. Kaparna misshandlade och plundrade besättningen och därefter lät de spränga skeppet som övertändes. Både besättning och kapare fick kasta sig överbord för att undgå lågorna. Skeppet sänktes slutligen med hjälp av kanonled från de två kaparfartygen. Den svenska besättningen fördes därefter som fångar till Barcelona där de fick stanna i 4 månader i fängelse under besvärliga förhållanden. Redare för Götha Leijon var J. Clason & Söner i Stockholm.

Efter detta äventyr tjänstgjorde Erik Moreen som kapten på ostindiefararen Drottningen af Sverige på dess resa från varvet i Stockholm till Göteborg år 1741 för att sen 1743 få befälet på fartyget Götheborg på dess tredje resa till Kanton 1743-175. En resa som slutade med förlisning i hamninloppet till Götheborg vid hemkomsten. Därefter var han kapten på ytterligare två resor på Ostindiska kompaniets skepp, Freeden 1746-47 och Cronprinsessan Lovisa Ulrica  1748-50.

Efter dess resor för Ostindiska Kompaniet återgick Moreen i flottans tjänst där han blev ordinarie kaptenlöjtnant år 1755. 1750-60 var han befälhavare på det av amiralitetet inhyrda fartyget Adolph Ulrich som användes för att skydda svenska handelsskepp i Medelhavet. 1767 belv han kommdendörkapten i galärflottan, dvs skärgårdsflottan. Samma år var han också befälhavare på  handelsskeppet Pehr Örnsköld som hyrdes ut till Spanien för att transportera soldater till Mexico.

Erik Moreen blev överstelöjtnant år  1773. Han avled den 1 juni 1779 och anges då ha varit 82 år gammal. Han vr då skriven i Skeppsholms församling i Stockholm.

En bror till Erik Moreen, Daniel Moreen (1708-1760), blev handelsman efter att ha uppfostrats hos farbrodern Anders Moreen, handlande i Stockholm.

Daniel Moreen flyttade som vuxen till Uppsala där han vann burskap som handlande. Han var gift två gånger och hade 8 barn. I första äktenskapet med Kristina Barck (1707-38) föddes två barn, varav en var sonen Erik Morén. Denne utnämndes till fältskärs gesäll vid Björneborgs läns infanteriregementesom den 1/1 1755, 25 år gammal. Med honom flyttade en gren av den svenska släkten Moraeus (Moreen, Morén) till den östra landsdelen, Finland. I andra äktenskapet var Daniel Moreen gift med Anna Elisabet Malheim (Maellem, 1720-1778).

Andra källor: Per Forsberg, Lars Melchior och Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014

Advertisements

2 Responses to Erik Moreen

  1. […] Erik Moreen, ersatt med Fredr. Pettersson Superkargörer: Henrik König, Daniel Krüger, William Chambers, […]

Kommentera