Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Bengt Askbom

Bengt Askbom föddes 28 augusti 1703 i Gävle. Han dog den 2 decmeber 1765, då skriven i Maria Magdalena församling i Stockholm. Son till tulljaktlöjtnant Axel Askbom och hans mor Sara Andersdotter Nordina. Han var gift med Anna Elisabeth Kraft.

Askbom gjorde karriär i den svenska handelsflottan och var 1736 kapten på ett av de första fartygen som gick till Levanten, dvs de östra delarna av Medelhavet. Redare för skeppet var Gustav Kierman, sedermera direktör i Ostindiska Kompaniet.

På skeppet Götheborgs andra resa till Kanton 1741-42 var han kapten vilket han också var på Götha Leijon 1746-49. 1757 blev han kaptenlöjtnant i amiralitetet.

Vid sin död var han delägare i tre handelsfartyg, en tremastad hukert på 210 läster med namnet Exportation samt två skepp med namnen Vigilantia och Solo. Han hade bara ett barna, dottern Sara Margareta Askbom (1741-1815) och hon fick vid hans död ärva 59 556 dlr kmt varav fartygsandelarna stod för 25 000. Dottern var gift med Anders Ekman d.y. (1735-91), borgmästare i Åmål. Han tillhörde samma släkt som familjen Ekman i Göteborg men en annan släktgren.

Även Bengt Askboms bröder Gabriel och Jean Askbom var sjöfarare. Gabriel Askbom arbetade år 1728 i det nederländska eller det brittiska ostindiska kompaniet. Senare blev han kapten i handelsflottan och sköts ihjäl av franska kapare vid Cap Finisterre i nordvästra Spanien i oktober 1760. Han var gift med Christina Cosswa (Couchois), död 1776, i hennes andra gifte.

Andra källor: Per Forsberg, Lars Melchior och Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014

Advertisements

2 Responses to Bengt Askbom

  1. […] Bengt Askbom Superkargörer: Stephen Kniper, Daniel Vignaulx, Jean Baptiste Croisier, Sven […]

  2. […] Bengt Askbom Superkargörer: Charles Morford, Daniel Vignaulx, John Williams, John Henry Matsen (Johan Heinrich […]

Kommentera