Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Jonas Edberg

Jonas Edberg föddes i Östergötland och var år 1748 bosatt i Göteborg. Han var matros på ostindiefararen Götheborg 1743-45 och på Calmar 1746-48. På Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1748-50 var han konstapels math. Fortsatte till sjöss på andra sorters fartyg och blev så småningom skeppare. Avled 31/10 1765 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Efterlämnade änkan Margarethe Arthedin och sonen Friederich som 1767, 14 år gammal, var på resa med skeppet Adolph Friederic till Ostindien.

Advertisements

Kommentera