Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Isaac Selle

Isaac Selle föddes 1729 i Göteborg, Han döptes den 30/3 i Kristine församling samt var son till vinhandlaren och senare konvojkommissarien Johan Christian Selle (1702-83) och Elisabeth Dressing. Han gifte sig 1769 med Margareta Clason, född 1744. Hon var dotter till grosshandlaren Johan Clason (1704-90) och Margareta Worster (1721-94). Fadern omnämns också som källarmästare så han tycks vid nåt tillfälle ha drivit nån form av restaurang- eller krogverksamhet.

Han gjord sin första resa till Kanton som midshipman ombord på Götheborg 1743-45. 1753-56 och 1758-59 tredjestyrman på Prins Carl och andrestyrman på Prins Friederic Adolph 1761. Det sistnämnda skeppet förlista på ett grund söder om Kina och tillsammans med 27 andra från det förolyckade skeppet återvände han på skeppet Riksens Ständer som ankom till Götheborg år 1742. Han var därefter andrestyrman på Prins Carl 1763-64 och fick efter att förstestyrmannen Georg B. Poies och kaptenen Johan Rundsten dött överta befälet ombord.

Därefter var han förstetyrman på Riksens Ständer 1765-66 och Cron Prins Gustaf 1767-69. På Cron Prins Gustaf 1769-71, Finland 1773-74 och 1776-77 samt på Gustaf III 1779-80 var han kapten. Han fick befälet över Gustaf III redan i Stockholm när skeppet lämnade varvet.

Hans syster Catharina Selle (1738-1808) var gift med översten Baltzar von Weduvar, generalkvartermästare vid Fortifikationen i Kristianstad.

Andra källor: Per Forsberg, Lars Melchior och Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014

Advertisements

5 Responses to Isaac Selle

  1. […] Isaac Selle Superkargörer: Jacob Arfwedson, Abr. […]

  2. […] Isaac Selle Superkargör: Henric Herman af […]

  3. […] Isaac Selle Superkargör: Olof Lindahl (stannade i […]

  4. […] Wilhelm König, Magnus Borgman, Johan Rundsten (som styrman), Simon Gustaf Ruuth, Isaac Selle och Gustav Gabriel Lood (1726-79). Han arbetade ofta tillsammans med George Kitchin under de […]

  5. […] Shierman Liwinius Olbers Isaac Selle Herman Celsing Almroth Somin W Schoting Båtsman Quartermästare Matroser […]

Kommentera