Skeppslista för Svenska ostindiska kompaniet

Skeppslistan ger Svenska Ostindiska Kompaniets samtliga fartyg. Uppgifterna är hämtade från Sven T. Kjellbergs verk Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813. Alla varv där ort inte nämns fanns i Stockholm. Länkarna under fartygsnamnen leder till beskrivningar av fartygen, vilka resor de gjorde samt förteckningar över kaptener och superkargörer.

Skepp Byggd Läster Kanoner Man Mellan åren
Friedericus Rex Sueciae Terra Nova 200 20 100 1732-1745
Drottning Ulrica Eleonora Deptford 250 103 1735
Tre Cronor Oostende 225 28 1737
Suecia Terra Nova 283 28 120 1737-1739
Götheborg Terra Nova 340 30 120 1739-1745
Stockholm Clasons varv 260 28 120 1737-1745
Riddarhuset Clasons varv 340 30 135 1740-1745
Calmar Kalmar 254 22 100 1741-1748
Drottningen af Swerige Stockholm 387 30 130 1742-1745
Cronprinsessan Lovisa Ulrica 320 24 120 1746-1747
Freeden Terra Nova 260 22 120 1746-1749
Cronprinsen Adolph Friedric Stora stadsvarvet 387 27 140 1746-1754
Prins Gustaf Terra Nova 236 28 110 1746-1748
Götha Leijon 310 28 120 1746-1754
Hoppet Terra Nova 280 28 130 1749-1754
Enigheten Djurgårdsvarvet 375 28 140 1748-1758
Prins Carl Clasons varv 350 30 140 1752-1766
Prins Friederic Adolph Terra Nova 398 26 130 1753-1761
Prinsessan Sophia Albertina Stora Stadsvarvet 402 26 130 1755-1761
Stockholms Slott Stora stadsvarvet 454 31 154 1761-1778
Riksens Ständer Terra Nova 460 34 170 1760-1770
Finland Stor stadsvarvet 450 30 150 1762-1781
Adolph Friederic Djurgårdsvarvet 450 24 160 1766-1786
Lovisa Ulrica Djurgårdsvarvet 380 24 140 1766-1783
Cron Prins Gustaf Terra Nova 480 28 154 1767-1786
Drottning Sophia Magdalena Stora Stadsvarvet 485 18 150 1774-1801
Terra Nova Terra Nova 503 18 150 1775-1786
Gustav III Djurgårdsvarvet 512 18 155 1779-1805
Gustav Adolph Stora stadsvarvet 518 18 150 1784-1797
Götheborg II Varvet Viken Gbg 530 20 170 1788-1796
Drottningen Varvet Viken Gbg 543 20 150 1798-1806
Maria Carolina Byggd i Frankrike 320 10 80 1798-1806
Östergöthland Norrköping 266 14 56 1799-1804
Westergöthland Gamla varvet Gbg 162 8 1799-1802
Fredrik Julius Kaas 1800 (inhyrt?)
Adonis 1800 (inhyrt?)
Fredrica Byggd i utlandet 243 12 56 1800-1806
Prinsessan Karlskrona 283 16 70 1802-1805
Wasa Karlskrona 478 20 167 1803-1805
Hoppet (II) Inhyrt 1808

Enheten läst även kallad svår läst är enheten för att beskriva ett fartygs dräktighet eller vad vi idag i vanligt tal skulle kalla för lastkapacitet. 1 läst = ca: 2.5 ton (2 448 kilo).

För första oktrojen som existerade 1731-1748 (de sista fartygen kom hem 1748) så seglade Friedericus Rex Sueciae, Drottning Ulrica Eleonora, Tre Cronor, Suecia, Götheborg, Stockholm, Riddarhuset, Calmar, Drottningen af Swerige, Cronprinsessan Lovisa Ulrica, Freeden och Cronprinsen Adolph Friedric. Av dessa skepp överläts Cronprinsessan Lovisa Ulrica, Freeden och Cronprinsen Adolph Friedric till andra oktrojen som fanns 1746-1767.

Förutom de tre skepp som övertogs (köptes) från första oktrojen seglade Prins Gustaf, Götha Leijon, Hoppet, Enigheten, Prins Carl, Prins Friederic Adolph, Prinsessan Sophia Albertina, Stockholms Slott,  Riksens Ständer och Finland för andra oktrojen.

Tredje oktrojen övertog Riksens Ständer, Finland och Stockholms Slott från andra oktrojen. Övriga skepp under tredje oktrojen som fanns mellan 1766 och 1787  var Adolph Friederic, Lovisa Ulrica, Cron Prins Gustaf,  Drottning Sophia Magdalena, Terra Nova, Gustaf III och Gustaf Adolph. Till fjärde oktrojen överfördes (dvs såldes) Gustaf Adolph, Drottning Sophia Magdalena, Cron Prins Gustaf och Gustaf III.

Fjärde oktrojens (existerade 1786–1809) övriga fartyg var Götheborg (II), Drottningen, Maria Carolina, Östergöthland,Westergöthland, Fredrica, Prinsessan och Wasa. CRA Fredberg nämner dessutom ytterligare två skepp, Adonis och Fredrik Julius (egentligen Fredrik Julius Kaas). De två skeppen har mycket riktigt använts av Svenska Ostindiska Kompaniet. De hemförde lasten från det i England sålda skeppet Gustaf Adolph.

Annorlunda blir det med Charles Irvines omfattande brevkommunikation där han år 1751 diskuterar ett SEIC-skepp (SEIC = Svenska Ostindiska Kompaniet på engelska) vid namn Noaks Ark med Thomas Plomgren med anledningen av skeppets ankomst till Stockholm. Med Arthur Abercromby diskuterar han ett annat SEIC-skepp med namn Albert, oklart om skeppet fanns i Europa eller Ostindien. Han diskuterar också ett skepp som han kallar Unicorn (Enhörningen) år 1752 vilket sannolikt en felöversättning av Enigheten (Unity eller Union). Noaks Ark och Albert går inte att hitta nån annan stans, men omnämnandena i Irvines korrespondens tyder väl eventuellt på att SEIC ägde eller Chartrade mindre fartyg för lokala transporter i Europa och kanske också Asien.

Den femte oktrojen, 1806-1813) skickade inga egna fartyg. Utöver de fartyg som ägdes av Ostindiska Kompaniet seglade även andra svenska skepp till Ostindien under samma tidsepok.

Källor till uppgifter om skeppen, Ostindiska kompaniet och resorna:

Sven T. Kjellberg, Svenska Ostindiska Compagnierna, 1974
Historiska Museet, Ostindiefararen Göteborg, häfte 1992
Tore Frängsmyr, Ostindiska Kompaniet, 1976
Ivan Lind, Göteborgs Handel och Sjöfart 1637-1920, 1923
Carl. A Tiselius, Göteborg under kontinentaltiden 1808-1810, 1935
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
G. Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923
Eskil Olán, Ostindiska Compagniets Saga, 1920
H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs äldre historia, 1919
C.R.A. Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923
Gudrun Nyberg, Clas Alströmer, 2011
Birgit Lunelund, Petter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet, 1940
Robert Hermansson, Det stora svenska äventyret, 2003
Ostindiska kompaniet – affärer och föremål, 2000
Per Forsberg, Ostindiska kompaniet, några studier, 2015
Martin Åberg, Svenska handelskapitalism, – ett dynamiskt element i frihetstidens samhälle?, 1988
Christian Konincx, The first and second charters of the Swedish East India Company 1731-66, 1980
Hanna Hodacs & Leos Müller, European market for tea and the Swedish East India Company, c. 1730-1760,
Leos Müller, Svenska Ostindiska kompaniet—Sveriges framgångsrikaste företag … i
tesmuggling
, 2008

Per Forsberg, Lars Melchior, Ulf Andersson, Ostindiefararen Götheborg 1738-45, 2014

Andra källor finns länkade i den enskilda inläggen om fartygen.

Advertisements

2 svar till “Skeppslista för Svenska ostindiska kompaniet”

  1. Pingback: Arthur Abercromby | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Sveriges största webbsajt om Svenska Ostindiska Kompaniet – Ostindiska Kompaniet

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.