Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Borgman

Magnus Borgman (1712-1788) föddes i Göteborg som son till tullnären Hans Borgman och Brita Ek. Han tjänstgjorde i Ostindiska kompaniet som assistent på Götheborg 1743-45 och som superkargör på Prins Gustaf 1746-48 och på Riksens Ständer 1760-62. Brita Ek, dotter till Börje Jönsson Ek och hans fru Mary som tidigare var gift med Peter von Sollen (-1710), gifte om sig med Thomas Joakim Reusch vid makens död.

Brodern Birger (Börje) Borgman (1710-1786), gift med Cath Cajsa Wimnell (1713-89), var överbokhållare på Ostindiska kompaniets huvudkontor från 1748 samt superkargör på Enigheten 1754-55 och på Prinsessan Sophia Albertina 1758-59. Han var far till Magnus Borgman d.y. (1750-1813) som tjänstgjorde som kadett på Adolph Friederic 1776-77 och Terra Nova 1778-79, som konstapels math på Drottning Sophia Magdalena 1781-82, förets lärstyrman på Gustaf III 1783-84 och 1785-87, femtestyrman på Gustaf III 1791-92, fjärdestyrman på Drottning Sophia Magdalena 1795-96, tredjestyrman på Gustaf Adolph 1797 och förstestyrman på Östergöthland 1802-04. Magnus Borgman var gift med Cornelia Enander.

Magnus Borgman och Hans Borgman ägde omväxlande en tomt på Torggatan. Hans Borgman var väl sannolikt en bror.

Lovisa Ulrika Borgman (-1788), dotter till Birger Borgman, var i sitt första äktenskap gift med Nils Bergnehr, styrman i Ostindiska kompaniet och i sitt andra äktenskap med en annan styrman, Carl Daniel Löthner.

Eric Magnus Borgman (1793-1854) var son till Magnus Borgman d.y. Han var gift med Elisabeth Maurice (1793-), dotter till Peter Maurice (1751-?) och Johanna Friederica Vignaulx (1757-1818), dotter till superkargören Daniel Vignaulx. E.M. Borgman var handlare i Halmstad. Också Peter Maurice var styrman vid Ostindiska kompaniet.

Advertisements

5 Responses to Borgman

  1. […] Daniel Shierman Superkargörer: Peter Teodor König, B. Borgman, Jacob Paulin, Henric H. […]

  2. […] Baltzar Grubb Superkargörer: Olof Ström, B. Borgman, Peter J. […]

  3. […] (1724-94), bror till Jacob Hahr, superkargör tillsammans med David Sandberg, Chr. Hinr. Braad, Magnus Borgman och B. Fr. Ritterberg. Baltzar Grubb var också kapten på Prins Carl under resan till Kanton […]

  4. […] Johan (Kadett) Björck, Johan (Matros) Blom, Thure Gabr: (Jungman) Blomberg, Nicolaus (Jungman) Borgman, Magnus (Styrman) Bruhn, Jöns (Matros) Bärnhjelm, And: G: (Konstapels Math) Carell, Joh: Christ: (Kadett) […]

  5. […] Baltzar Grubb Superkargörer: David Sandberg, Chr. Hinr. Braad, Magnus Borgman, H. W. Hahr, B. Fr. […]

Kommentera