von Dittmer

Adliga ätten von Dittmer nr 1813 †

Adlad 1727-08-03, introd. s. å. Utdöd 1755-02-11.

En tredje son till borgmästaren Herman Dittmer i Narva, fänriken vid Åbo läns infanteriregemente med kaptens avsked, Otto Vilhelm von Dittmer, blev fången vid Riga 1710 och kvarstannade i landet samt blev adlad i Ryssland 1726 och erhöll estländskt indeginat s. å.. Läs mer …

af Dittmer

Adliga ätten af Dittmer nr 2062 † Adlad 1769-07-20, diplom 1773-02-02, introd. 1776. Utdöd 1860-06-03. Ätten är av samma ursprung som adliga ätten von Dittmer. TAB 1 Henrik Herman Dittmer, adlad af Dittmer (son av Herman Dittmer, se adliga ätten von Dittmer, Tab. 2), född 1731-05-11. Assistent Läs mer …

Familjen Schmidt

Bröderna Leopold Schmidt (1808-1877), Evald Schmidt och Herman Schmidt (1811-93) invandrade till Sverige år 1835 från Sachsen-Altenburg. Leopold Schmidt var apotekare i Meerane i Sachsen. Väl i Sverige inköpte han Maleviks gård år 1835. 1847 sålde han Malevik och inköpte istället Särö egendom. Samma år Läs mer …

Släkten Lindskog

Jonas Lindskog (1743—1810) var son till Hans Lindskog (d 1754, 52 år) i Skog var 1729-31 gårdsfogde på Fästered i Finnekumla, Älvsborgs län och från 1732 inspektor på Torpa. Var liksom sin son Hans Peter Lindskog (1782-1829) kommissionslantmätare i Älvsborgs län och bosatt i Skog. Hans Läs mer …

Släkten Ewert

Ewert, ursprungligen pommersk släkt, härstammar från borgaren i Stralsund Christian Ewert. Dennes son Christian Heinrich E. (f. 3 april 1759 i Stralsund, d. 10 maj 1831 i Göteborg) kom vid nitton års ålder till Stockholm och studerade till fältskär. Han blev ordinarie underläkare vid Amiralitetet i Karlskrona 1782 och Läs mer …

Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond

Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond bildades av rådman Ernst Colliander för att garantera försörjningen för släktingar till honom. Som det uttrycks i stadgarna: Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna ekonomisk hjälp till donators faders, framlidne justitie borgmästaren F.M. Colliander, bröstarvingar bland annat för uppfostran Läs mer …

Cronacker

Jon Nilsson var borgmästare i Nya Lödöse. Från 1630 gifte med Anna Barbro Sahlefeldt i hennes 1:a gifte (omgift med vice borgmästaren och rådmannen i Uddevalla Per Nilsson, stamfar till släkten Sahlgren), dotter till överstelöjtnanten Henrik Sahlefeldt och hans 2:a hustru Elisabet Wallman samt syster Läs mer …

Släkten Knape

Skepparen Olle Jensen (levde 1643) i Råö Knapegård, Onsala, Halland, var far till Erik Olsson (d senast 1672) i Marstrand, Jöns Olsson, som 1685 daterade ett brev i Marstrand, Nils Olsson (d senast 1696) samt skepparen och redaren Anders Olsson (1628—1705) i Råö Knapegård, som Läs mer …