Skostallet Kvibergs kaserner

Skostallet på Kvibergs kaserner byggdes på övre kaserngården direkt öster om ridhuset och stod färdigt 1895. I byggnaden fanns expedition för hovlagarunderofficerens kontor, skostall och en smedja med fyra ässjor. Då sjukstallet byggdes 1931 flyttades hovslageriverksamheten dit. … Läs mer

Ridhuset (Pjäshuset)

Ridhuset på Kvibergs kaserner uppfördes 1895 på övre kaserngårdens norra del. I ridhuset fanns två ridbanor skilda åt av en centralt placerad läktare. I anslutning till entréerna fanns omklädningsrum för officerare och ett särskilt rum för veterinärens medicinförråd. 1951, i … Läs mer

Matinrättningen Kviberg

Matinrättningen på övre kaserngårdens östra sida i Kvibergs kaserner stod färdig 1895. Den utformades med en centralt placerad matsal i en våning och två flankerande tvärställda byggnadsvolymer i två våningar. I den norra delens bottenvåning fanns rum för kokerska, skafferi, … Läs mer

Exercishuset i Kviberg

Exercishuset på övre kaserngårdens västra sida stod färdigt 1895 och fick beteckningen byggnad 6. Byggnaden har sedan dess främst använts som träningslokal. Exercishuset användes även under en kortare tid efter inflyttningen som kyrkolokal och under andra världskriget som tillfällig … Läs mer

Vinterstallarna i Kviberg

De båda stallbyggnaderna vid övre kaserngårdens norra sida (Kvibergs kaserner) stod färdiga 1895 och fick beteckningarna byggnad 4 och 5. Varje stall var inrett med 80 spiltor och fyra boxar. Stallbyggnaderna byggdes om till förläggningskaserner 1903 då de tre nya stallarna uppfördes … Läs mer