Palmencrona

Adliga ätten Palmencrona nr 1559 † Adlad 1718-07-06 introd. 1719. Utdöd 1725-03-04. Båtmanska ättegrenen. Av gemensamt ursprung med Gripenstedt. 1Lk. 2At (So). 3[L. B. Bagge] De ofrälse Baggesläkterna i Sverige. TAB 1 Anders Båtsman. Skeppare. Barn: Matts Båthman. Skeppare … Läs mer

Gripenstedt

Adliga och friherrliga ätterna Gripenstedt nr 1226 och 402 Adlad 1091-04-02, introd. 1693. Adlad och adopt. 1717-01-16. En gren friherrlig 1860-05-04 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Den Bergerska ättegrenen har samma ursprung som adliga ätten Gripenborg, och den Radheska ättegrenen som … Läs mer

Alströmer 1938

Adliga ätten Alströmer nr 1938 död Adlad 1751-11-22, Introducerad 1752. I adlig värdighet utgången 1786-10-04. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Alströmer. TAB 1 Tore Carlsson, född 1652. Borgare i Alingsås, död 1702-03-05. Gift 1683 med Anna Gislesdotter i hennes 1:a … Läs mer

Alströmer 302

Friherrliga ätten Alströmer nr 302 Friherrlig 1778-12-27, introducerad 1779. Ätten härstammar från adliga ätten Alströmer. TAB 1 Patrik Alströmer, friherre Alströmer (översiktstab 1, son av Jonas Alström, adlad Alströmer, se adliga ätten Alströmer nr 1938, tab 1), född … Läs mer

Makeléer

Adliga ätten Makeléer nr 513, död Adlad 1649-05-20, introd. 1652. Utdöd 1775-12-28. Utgrenade sig i friherrliga ätten Maclean. 1Um. 2H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia under envåldstiden, s. 116. Urgammal skotsk adlig ätt med namnet Maclean, som enligt ett av skotska … Läs mer