Familjen Schmidt

Bröderna Leopold Schmidt (1808-1877), Evald Schmidt och Herman Schmidt (1811-93) invandrade till Sverige år 1835 från Sachsen-Altenburg. Leopold Schmidt var apotekare i Meerane i Sachsen. Väl i Sverige inköpte han Maleviks gård år 1835. 1847 sålde han Malevik och inköpte istället Särö egendom. Samma år Läs mer …

Särö säteri och Särö

Säteriet Särö var ursprungligen kronohemman till 1651, då Hans Makeléer (Maclean) på Gåsevadholms slott bytte till sig det av kronan för att senare sälja det till befallningsmannen Markus Larsson på Vallda 1666 såldes den till Marcus Larsson på Vallda, vars dotter Elisabeth Markusdotter (hon var först Läs mer …