Erik Lidbeck

Erik Lidbeck föddes den 29 Mars 1867 i Göteborg och dog 1950 i samma stad. Han var son till Carl Lidbeck och Maria Virginia ??. Han var gift med Sigrid Hult (1873-1953). De hade barnen Barbro Lidbeck (1897-1972) som var gift med Henry Gottlieb Aarøe, Margit Lidbeck (1896-1950) gift von … Läs mer

Radhus Lidbeck

Fastigheten på Dicksonsgatan 4 och Skyttegatan 5 i Lorensbergs villastad byggdes i princip samtidigt som resterande fastigheter i radhuslängan på Dicksonsgatan, alltså 1915–16, och ritades av arkitekten Arvid Bjerke. Huset uppfördes för direktören och köpmannen Erik Lidbeck med familj … Läs mer

Radhus Bjerke 2

Gavelhuset i radhuslängan på Dicksonsgatan i Lorensbergs villastad ritades av arkitekterna Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson för Bjerkes eget bruk. Det inrymde såväl privatbostad som arkitekt- och ritkontor För Arvid Bjerke vid inflyttningen 1916. Huset i hörnet Dicksonsgatan … Läs mer

Villa Höglund

Villa Höglund på Viktor Rydbergsgatan 24 i Lorensbergs villastad ritades av arkitekt Björner Hedlund och uppfördes 1931 för direktör Linus Höglunds räkning. Sen 1950-talet är det Göteborgs universitet som disponerar lokalerna för Iberoamerikanska institutet. Störst förändringar i … Läs mer

Linus Höglund

Linus Höglund föddes 1866. Han var gift med Agda Warberg. De hade bl.a. sonen Sten L. Höglund. Linus Höglund grundade tillsammans med Jacob Kinde och Knut Littorin d.ä. AB Jakobsdals Kamgarnspinneri år 1910. Han var direktör i Färgeri AB Levanten, ett företag som kontrollerades av … Läs mer