Julius Lindströms stiftelse

Julius Lindströms stiftelse grundades 1874 av Julius Lindström för att bereda fria bostäder åt ”Pauvres honteux”, dvs fattiga från tidigare rika familjer. Ettt antal hus som stod färdiga år 1876 i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata i kvarteret Husaren i Haga byggdes för Läs hela inlägget Julius Lindströms stiftelse

Advertisements

Göteborgs barnbördshus

Redan 1789 upprättades det första barnbördshuset i Göteborg, i form av en barnbördsavdelning (förlossningsavdelning) vid Sahlgrenska sjukhuset. Det förklarades uttryckligen i reglementet för barnbördshuset att barnaföderskorna icke behövde vara försedda med prästbevis. 1855 inrättades en barnmorskeundervisningsanstalt på samma sjukhus, vars Läs hela inlägget Göteborgs barnbördshus

Kvarteret Sappören

Kvarteret Sappören, Husargatan-Pilgatan-Sprängkullsgatan-Skanstorget, var ett av de först som bebyggdes i Haga. I kvarteret låg den så kallade Spångbergska egendomen var huvudbyggnad fortfarande finns kvar på Husargatan 46. Huset byggdes som värdshus och bostadshus 1858 och hade ursprungligen en stor Läs hela inlägget Kvarteret Sappören

Spångbergska egendomen

Spångbergska egendomen med den Spångbergska trädgården låg från Husargatan västerut över den nuvarande Sprängkullsgatan och upp på Spekeberget (idag Nilssons berg). Huvudbyggnaden som uppfördes 1858 ligger än idag kvar på Husargatan 46 i kvarteret Sappören. Egendomen är uppkallad efter kamrer Läs hela inlägget Spångbergska egendomen

Hagabranden 1859

Den sorgligt ryktbara “Femkanten”, som före år 1835 utgjorde en avdelning av s. k. Fattigbaracken och sedan utgjorde en tillflyktsort för dräggen av samhällets befolkning, hade helt nyligen fått en helt annan gestalt, tack vare de kapital som därpå nedlagts. Det gamla till Läs hela inlägget Hagabranden 1859

Kvarteret Grenadieren

Kvarteret Grenadieren, Skolgatan-Pilgatan-Husargatan-Skanstorget, bebyggdes redan på 1600-talet. Allt eftersom, med start på 1850-talet byttes den äldre träkåksbebyggelsen ut mot större trähus och landshövdingehus. Av dessa finns idag fem stycken bevarade i den södra delen av kvarteret. Husen renoverades och byggdes Läs hela inlägget Kvarteret Grenadieren

Fruntimmersföreningen för den inre missionen

Fruntimmersföreningen för den inre missionen grundades 1847 och har numera formen av en stiftelse. Om denna stiftelse har någon koppling till den 1815 bildade Fruntimmersföreningen som mellan 1815 och 1938 drev Fruntimmersföreningens flickskola är okänt, men osannolikt då det idag Läs hela inlägget Fruntimmersföreningen för den inre missionen

Kvarteret Artilleristen

Kvarteret Artilleristen, Östra Skansgatan-Pilgatan-Skolgatan-Skanstorget-Bergsgatan (idag Bulteklubbsgatan) har varit bebyggt sen 1600-talet och kallas på grund av sin form också för Femkanten. I bouppteckningar,taxeringslängder, auktionsprotokoll med mera har några av kvarterets invånareregistrerats. Många var varvsarbetare, linnevävare eller järnbärare: Timmerman Carl Florin, Artilleristen Läs hela inlägget Kvarteret Artilleristen