AB Coronado

Coronado bildades 1986 av Bilspedition och Philipsons, var börsnoterat och var ett av Sveriges största fastighetsbolag i slutet av 1980-talet. In i bolaget fördes Bilspeditions terminalbyggnader och Philipsons verkstäder och bilhallar. Coronado investerade därefter i fastigheter i framförallt Tyskland. VD Läs hela inlägget AB Coronado

Advertisements

Kvarteret Koggen

Kvarteret Koggen Barlastgatan-Andreegatan-Hälsingegatan-Oskarsgatan. Andreegatan heter idag Oscarsleden och kvarteret har minskats genom utbyggnad av trafikleder. På kartan nedan så heter Andreegatan istället Skeppsbron. Från början ett kvarter med träkåksbebyggelse efter att masthamnarna fyllts ut. En gata, Vingagatan, tycks ha planerats Läs hela inlägget Kvarteret Koggen

Amerikahuset

Amerikahuset i kvarteret Koggen uppfördes i två etapper. De första ritningarna utformades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts. 1923 upprättades nya ritningar av F. O. Peterson & Söner (Sven Steen och Läs hela inlägget Amerikahuset

Kvarteret Vessingen

Kvarter vid Barlastplatsen som omfattar en byggnad, pumphuset eller pumpstationen. Det är en idag fortfarande använd avloppspumpstation och alltså ingen före detta pumpstation som det oftast påstås. Pumpstationsbyggnaden  ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund i nationalromantisk stil. Den uppfördes Läs hela inlägget Kvarteret Vessingen

Rohdi Heintz

Rohdi Heintz föddes 1943-03-04  i Göteborg och dog 2014-06-20. Han läste skrädderi vid Textilinstitutet i Borås och textilteknik vid Konstindustriskolan i Göteborg innan han som 19–åring fick arbete på Wettergrens Konfektionsfabrik. Vid 23-års ålder blev han  chefsdesigner och skapade sin Läs hela inlägget Rohdi Heintz