Stigberget (kring Stigbergstorget)

Del 11 av 20 i serien Kåkstäder

Runt Stigbergstorget växte det fram en kåkstad med anledning av att det var utanför stadsgränsen och att Amiralitetets varv låg på platsen, från 1700-talet kallat Gamla varvet. Bebyggelsen växte på södra sidan av Stigbergsliden som i hela sin längd låg Läs hela inlägget Stigberget (kring Stigbergstorget)

Advertisements

Fyrkanten

Del 10 av 20 i serien Kåkstäder

Fyrkanten kallades ett område som i början på 1800-talet låg mellan Göta Älv i norr, Stigbergsliden i söder, stadsgränsen i öster och Gamla varvets område i väster.  Området började bebyggas redan på 1600-talet med bostäder för anställda på Gamla varvet. Läs hela inlägget Fyrkanten

Sofieberg

Del 11 av 11 i serien Gårdar i Majorna

Sofieberg var en egendom som låg på Älvsborgs Kungsladugårds ägor, i Masthuggsbergen eller Stigberget som det också kallades, och på mark som arrenderades ut. I början av 1900-talet revs egendomens byggnader och idag återfinns Oscar Fredriks skola och kyrka på Läs hela inlägget Sofieberg

Masthuggsbergen

Del 9 av 20 i serien Kåkstäder

Breda vägen gick mot sydväst från Järntorget men när den nådde stadgränsen strax efter den korsat Dahlins gata i Kråkestan gjorde vägen en skarp sväng mot väster varefter den följde stadsgränsen till Gamla varvet. Söder om Breda vägen, på Stigbergets Läs hela inlägget Masthuggsbergen

Johannedal

Del 10 av 11 i serien Gårdar i Majorna

Johannedal var en egendom i Majornas 6:e rote dvs i nuvarande Olivedal. Huvudbyggnaden låg ungefär där Vegagatan och Prinsgatan idag möts. På 1800-talet innehades den först av Samuel Dahlin som ägde sillsalterier och dessutom var redare. Han ättlingar övertog senare Läs hela inlägget Johannedal

Kråkestan

Del 8 av 20 i serien Kåkstäder

Kråkestan var en kåkstad som växte upp på sluttningen till Kråkstadsberget (Nordhemsberget) från Breda vägen i Masthugget i norr. Centralt genom området gick Dahlinsgatan (Dahlins gata). Huvuddelen av husen växte upp i dåvarande Majorna utanför stadsgränsen från början och mitten Läs hela inlägget Kråkestan

Djupedal

Del 7 av 20 i serien Kåkstäder

Där Linnégatan går idag gick tidigare en bäck som hette Djupedalsbäcken. På sluttningarna på bägge sidor växte det fram kåkstäder i början och mitten av 1800-talet. Skansbergets södra sida låg utanför Göteborg stads marker och Kråkestadsberget väster om bäcken låg Läs hela inlägget Djupedal

Brantdala kåkstad

Del 6 av 20 i serien Kåkstäder

Brandtdala eller Brantdala var ett landeri som med tiden delades i två. Västra Brandtdala kom att utvecklas till ett värdshus och en nöjesinrättning. Innehavaren av arrendet för landeriet drygade också ut sina inkomster genom att arrendera ut mindre lotter runt Läs hela inlägget Brantdala kåkstad

Landala (kåkstaden)

Del 5 av 20 i serien Kåkstäder

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin som ägde Nordgården på Läs hela inlägget Landala (kåkstaden)